Przejdź do treści
Gospodarka obiegowa
Świadomość Prośrodowiskowa
Pracujemy zgodnie z unijnymi zasadami gospodarki obiegowej. Staramy się ograniczać ilość generowanych odpadów i regenerujemy zużyte elementy przemysłowe.
ŚWIADOMOŚĆ PROŚRODOWISKOWA
Ograniczamy, ponownie wykorzystujemy, ponownie przetwarzamy

Firma Castolin Eutectic słynie na całym świecie z filozofii ochrony cennych zasobów naturalnych i zapewniania wartości dodanej starym i zużytym częściom. W naszych zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy programy ograniczające nasz wpływ na środowisko i wprowadziliśmy na rynek linię produktów GreenBraz, które nie zawierają kadmu ani kwasu borowego. Byliśmy również jedną z pierwszych firm z branży spawalniczej, która wprowadziła na rynek systemy wywiewne. Jako pionier w tym obszarze, w 1973 r. firma Castolin Eutectic ustanowiła nagrodę Conservationist of the Year.

Obraz

Naszym celem jest utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie technologii ochrony powierzchni i przyczynianie się do długofalowej oszczędności cennych zasobów poprzez ochronę materiałów.

Symbol słońca, Nagroda Conservationist of the Year
Polityka ochrony środowiska

Informacje ogólne

Nasze produkty są ukierunkowane na obszary technologii spawania, lutowania i powlekania. Firma Castolin Eutectic oferuje rozwiązania, których celem jest wydłużenie okresu eksploatacji komponentów pracujących w nieprzyjaznych środowiskach. Dokładamy wszelkich starań na rzecz osiągnięcia zadowolenia klientów poprzez dostarczanie produktów o wysokiej wydajności i doskonałej jakości. Działamy w branży usług konserwacyjnych i naprawczych, spawania, lutowania i natrysku termicznego, badań i rozwoju nowych produktów i zastosowań oraz własnej produkcji.

Cel

Globalny zespół zarządzający Castolin Eutectic przygotował Politykę ochrony środowiska, stojąc na stanowisku, że firma musi zapewniać wiodące w branży standardy w zakresie jakości środowiskowej, zaangażowania i zgodności z przepisami. Dołożymy wszelkich starań na rzecz doskonałości we wszystkich aspektach naszej działalności i będziemy dążyć do bycia liderem branży w zakresie standardów środowiskowych.

Zasady przewodnie

Kierownictwo firmy stoi na stanowisku, że ochrona środowiska naturalnego jest integralną częścią filozofii Castolin Eutectic i ustanawia celem niniejszej Polityki poszanowanie i dbanie o środowisko zgodnie z obowiązującym prawem jako standardem minimalnym.

Główne cele

  • Zapewnienie zaangażowania firmy w ciągłe udoskonalanie i zapobieganie zanieczyszczeniom.
  • Zapewnienie, że firma dokłada wszelkich starań na rzecz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, korporacyjnych i wymogów regulacyjnych.
  • Zapewnienie zrozumienia i przestrzegania Polityki ochrony środowiska przez wszystkich pracowników oraz zrozumienia przez nich wpływu złych praktyk środowiskowych.
  • Zapewnienie znajomości Polityki ochrony środowiska Castolin Eutectic przez wszystkich podwykonawców i dostawców oraz przestrzeganie przez nich uzgodnionych i odpowiednich wymogów w zakresie jakości.
  • Zapewnienie dokonywania przeglądu celów środowiskowych przez firmę w ramach weryfikacji kierownictwa.
  • Zapewnienie dokonywania okresowego przeglądu polityki przez firmę w celu zapewnienia ciągłej skuteczności i adekwatności jej postanowień.
  • W uzasadnionych przypadkach i zgodnie z wymogami Castolin Eutectic będzie monitorować i mierzyć działania operacyjne oraz przeprowadzać wewnętrzne audyty środowiskowe.
  • Firma Castolin Eutectic będzie dążyć do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi w ramach swojej działalności operacyjnej.
  • Firma Castolin Eutectic będzie zarządzać wykorzystaniem wody, energii elektrycznej itp. w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych i produkcji CO2.
  • Firma Castolin Eutectic dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ swoich nowych inwestycji na środowisko naturalne.