Przejdź do treści
Gospodarka obiegowa

Świadomość Prośrodowiskowa

Pracujemy zgodnie z unijnymi zasadami gospodarki obiegowej. Staramy się ograniczać ilość generowanych odpadów i regenerujemy zużyte elementy przemysłowe.

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.
ŚWIADOMOŚĆ PROŚRODOWISKOWA
Ograniczamy, ponownie wykorzystujemy, ponownie przetwarzamy

Firma Castolin Eutectic słynie na całym świecie z filozofii ochrony cennych zasobów naturalnych i zapewniania wartości dodanej starym i zużytym częściom. W naszych zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy programy ograniczające nasz wpływ na środowisko i wprowadziliśmy na rynek linię produktów GreenBraz, które nie zawierają kadmu ani kwasu borowego. Byliśmy również jedną z pierwszych firm z branży spawalniczej, która wprowadziła na rynek systemy wywiewne. Jako pionier w tym obszarze, w 1973 r. firma Castolin Eutectic ustanowiła nagrodę Conservationist of the Year.

Obraz
DSC01913

Naszym celem jest utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie technologii ochrony powierzchni i przyczynianie się do długofalowej oszczędności cennych zasobów poprzez ochronę materiałów.

Symbol słońca, Nagroda Conservationist of the Year
We align our operations with the Ten Principles of the UN Global Compact

The Ten Principles of the UN Global Compact

Corporate sustainability starts with a company’s value system and a principles-based approach to doing business. This means operating in ways that, at a minimum, meet fundamental responsibilities in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Responsible businesses enact the same values and principles wherever they have a presence, and know that good practices in one area do not offset harm in another. By incorporating the Ten Principles of the UN Global Compact into strategies, policies and procedures, and establishing a culture of integrity, companies are not only upholding their basic responsibilities to people and planet, but also setting the stage for long-term success. 

The Ten Principles of the United Nations Global Compact are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

United Nations Communication on Progress 2021
United Nations Communication on Progress 2021
United Nations Communication on Progress 2021
United Nations Communication on Progress 2021
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Castolin Eutectic Supplier Code of Conduct
Castolin Eutectic Supplier Code of Conduct
Ecovadis Gold Medal Certificate
Corporate Social Responsibility Certification
Polityka ochrony środowiska

Informacje ogólne

Nasze produkty są ukierunkowane na obszary technologii spawania, lutowania i powlekania. Firma Castolin Eutectic oferuje rozwiązania, których celem jest wydłużenie okresu eksploatacji komponentów pracujących w nieprzyjaznych środowiskach. Dokładamy wszelkich starań na rzecz osiągnięcia zadowolenia klientów poprzez dostarczanie produktów o wysokiej wydajności i doskonałej jakości. Działamy w branży usług konserwacyjnych i naprawczych, spawania, lutowania i natrysku termicznego, badań i rozwoju nowych produktów i zastosowań oraz własnej produkcji.

Cel

Globalny zespół zarządzający Castolin Eutectic przygotował Politykę ochrony środowiska, stojąc na stanowisku, że firma musi zapewniać wiodące w branży standardy w zakresie jakości środowiskowej, zaangażowania i zgodności z przepisami. Dołożymy wszelkich starań na rzecz doskonałości we wszystkich aspektach naszej działalności i będziemy dążyć do bycia liderem branży w zakresie standardów środowiskowych.

Zasady przewodnie

Kierownictwo firmy stoi na stanowisku, że ochrona środowiska naturalnego jest integralną częścią filozofii Castolin Eutectic i ustanawia celem niniejszej Polityki poszanowanie i dbanie o środowisko zgodnie z obowiązującym prawem jako standardem minimalnym.

Główne cele

  • Zapewnienie zaangażowania firmy w ciągłe udoskonalanie i zapobieganie zanieczyszczeniom.
  • Zapewnienie, że firma dokłada wszelkich starań na rzecz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, korporacyjnych i wymogów regulacyjnych.
  • Zapewnienie zrozumienia i przestrzegania Polityki ochrony środowiska przez wszystkich pracowników oraz zrozumienia przez nich wpływu złych praktyk środowiskowych.
  • Zapewnienie znajomości Polityki ochrony środowiska Castolin Eutectic przez wszystkich podwykonawców i dostawców oraz przestrzeganie przez nich uzgodnionych i odpowiednich wymogów w zakresie jakości.
  • Zapewnienie dokonywania przeglądu celów środowiskowych przez firmę w ramach weryfikacji kierownictwa.
  • Zapewnienie dokonywania okresowego przeglądu polityki przez firmę w celu zapewnienia ciągłej skuteczności i adekwatności jej postanowień.
  • W uzasadnionych przypadkach i zgodnie z wymogami Castolin Eutectic będzie monitorować i mierzyć działania operacyjne oraz przeprowadzać wewnętrzne audyty środowiskowe.
  • Firma Castolin Eutectic będzie dążyć do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi w ramach swojej działalności operacyjnej.
  • Firma Castolin Eutectic będzie zarządzać wykorzystaniem wody, energii elektrycznej itp. w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych i produkcji CO2.
  • Firma Castolin Eutectic dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ swoich nowych inwestycji na środowisko naturalne.