Przejdź do treści

NOTA PRAWNA

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.

NOTA PRAWNA

Witamy na firmowej witrynie internetowej Castolin będącej własnością i obsługiwanej przez Castolin. Dział Marketingu Castolin obsługuje serwis dla osób odwiedzających i partnerów firmy zgodnie z poniższymi warunkami i zasadami korzystania z niej. Aby móc korzystać z witryny internetowej, należy zaakceptować warunki korzystania; nie wyrażenie zgody na warunki korzystania z witryny internetowej uniemożliwia korzystanie z niej. Castolin zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości witryny oraz niniejszych warunków bez uprzedniego zawiadomienia.


Korzystanie z zawartości witryny internetowej: można przeglądać, pobierać i drukować zawartość z witryny pod następującymi warunkami: (a) treści mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych; (b) treści nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modyfikowane. Nie wolno publikować, rozpowszechniać, przygotowywać prac pochodnych ani wykorzystywać treści inaczej niż w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Nie wolno tworzyć ramek ani wykorzystywać technik obrazowych zawierających znaki towarowe, logo lub inne informacje zastrzeżone (w tym zdjęcia, teksty, układ strony lub formularza) Castolin bez wyraźnej, pisemnej zgody Castolin. Nie wolno używać meta tagów ani „tekstu ukrytego” wykorzystującego nazwę lub znak towarowy Castolin jako części linku bez wyraźnej, pisemnej zgody Castolin. Nie wolno używać żadnego logo Castolin ani innych firmowych oznaczeń graficznych lub znaku towarowego jako części linku bez wyraźnej, pisemnej zgody. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do wszelkich treści w witrynie. Nieautoryzowane użycie kończy zezwolenie lub licencje udzielone przez Castolin.


Informacja o prawach autorskich: Witryna i jej zawartość są własnością Castolin i są chronione. Kompilacja, organizacja i wyświetlanie treści, jak również oprogramowanie i wynalazki wykorzystywane w witrynie i w związku z nią są wyłączną własnością Castolin. Castolin zastrzega sobie wszelkie prawa do witryny i jej zawartości nie wymienione w sposób bezpośredni w jakichkolwiek sporach z Castolin lub w warunkach korzystania z witryny internetowej.