Przejdź do treści
Certyfikaty
Jakość
Większość naszych zakładów produkcyjnych posiada certyfikat ISO 9001:2015
STANDARDY JAKOŚCI
W drodze do doskonałości

Firma Castolin Eutectic musi zapewniać wiodące w branży standardy jakości produktów i usług. Aby utrzymać wyróżniające się standardy jakości, będziemy dążyć do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności. Będziemy wyznaczać cele, które nasi klienci będą uznawać za pionierskie w zakresie jakości i zadowolenia klienta.

Większość naszych zakładów produkcyjnych posiada certyfikat ISO 9001:2015. Aby zapewnić wyjątkową jakość napraw, ściśle współpracujemy również z profesjonalnymi organizacjami, takimi jak TÜV i Welding Association. W wielu warsztatach nasi spawacze posiadają certyfikat SCC.

Obraz
Peter Garrad

„Naszym celem jest osiągnięcie pełnej satysfakcji i zaufania klientów poprzez zapewnienie, że wszystkie produkty lub usługi w pełni spełniają ich wymagania”.

Peter Garrad
Dyrektor ds. obsługi klienta i logistyki, Irlandia
Polityka jakości

Zasady przewodnie

Firma Castolin Eutectic dąży do doskonałości w zakresie działalności operacyjnej i jakości usług, a niniejsza Globalna polityka jakości ma na celu kontrolowanie wszystkich aspektów wpływających na jakość w firmie. Jest ona też wyrazem zaangażowania Castolin Eutectic w zapewnianie wysokiej jakości i wyraźnie wskazuje, że ta kwestia na dla nas ogromną wagę.

Główne cele

  • Osiągnięcie pełnej satysfakcji i zaufania klientów do Castolin Eutectic poprzez zapewnienie, że wszystkie produkty lub usługi w pełni spełniają ich specyfikacje i wymagania.
  • Zapewnienie, że nasz system zarządzania jakością jest gwarancją właściwego wykonania wszystkich prac, już od pierwszego razu.
  • Stałe udoskonalanie jakości produktów i usług Castolin Eutectic.
  • Wykorzystywanie naszego udokumentowanego systemu rejestrowania niezgodności do podejmowania działań naprawczych, zapobiegawczych i ciągłego doskonalenia.
  • Określenie i stosowanie celów w zakresie jakości przez wszystkie firmy należące do naszej grupy z proceduralnym zobowiązaniem się do obniżenia „wewnętrznych” i „zewnętrznych” poziomów odrzucenia, zwiększając wydajność procesów dzięki określonej strategii.
  • Wyznaczanie przez firmę celów w zakresie jakości, które są podstawą biznesplanu. Obejmują one: 1) Zadowolenie klienta, 2) Optymalizację procesów i 3) Regularne weryfikacje przez przełożonych, aby skoncentrować się na nieustannym udoskonalaniu systemu jakości.
  • Zapewnienie zrozumienia Polityki jakości przez wszystkich pracowników.
  • Zapewnienie, że poprawa jakości jest obowiązkiem wszystkich pracowników i że wszyscy pracownicy rozumieją wpływ złej jakości na firmę.
  • Znajomość polityki jakości Castolin Eutectic przez wszystkich podwykonawców i dostawców oraz przestrzeganie uzgodnionych i odpowiednich wymogów w zakresie jakości.
  • W przypadku dyrektorów generalnych, z udziałem lokalnych zespołów zarządzających i lokalnych specjalistów ds. BHP – regularne weryfikacje i edycje niniejszej Polityki.
Certyfikaty
Certyfikat zgodności w zakresie zakładowej kontroli produkcji
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 (Centrum dystrybucji w Europie)
Quality and Environmental Policy