Przejdź do treści
Certyfikaty

Jakość

Większość naszych zakładów produkcyjnych posiada certyfikat ISO 9001:2015
STANDARDY JAKOŚCI
W drodze do doskonałości

Firma Castolin Eutectic musi zapewniać wiodące w branży standardy jakości produktów i usług. Aby utrzymać wyróżniające się standardy jakości, będziemy dążyć do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności. Będziemy wyznaczać cele, które nasi klienci będą uznawać za pionierskie w zakresie jakości i zadowolenia klienta.

Większość naszych zakładów produkcyjnych posiada certyfikat ISO 9001:2015. Aby zapewnić wyjątkową jakość napraw, ściśle współpracujemy również z profesjonalnymi organizacjami, takimi jak TÜV i Welding Association. W wielu warsztatach nasi spawacze posiadają certyfikat SCC.

Obraz
quality-control-white-border-2

Naszym celem jest osiągnięcie pełnej satysfakcji i zaufania klientów poprzez zapewnienie, że wszystkie produkty lub usługi w pełni spełniają ich wymagania.

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie dostarczanych usług poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania. Mamy świadomość odpowiedzialności za nasze działania względem środowiska naturalnego, zobowiązanie do ochrony i zapobieganie zanieczyszczeniom jest integralną częścią filozofii zrównoważonego rozwoju Castolin Eutectic. Monitorujemy nasze oddziaływanie na środowisko, a wydłużenie cyklu życia poprzez świadczone usługi regeneracji w znaczącym stopniu wpływa na zużycie zasobów naturalnych.

Mając na uwadze zakres naszej działalności, realizujemy poniższe cele:

 • Poznanie, kreowanie i zaspakajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów na wszystkich etapach współpracy.
 • Uzyskanie całkowitej zgodności jakości dostarczanego wyrobu z przyjętymi wzorcami.
 • Podnoszenie jakości dostarczanych usług.
 • Realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologii.
 • Rozwój i utrzymanie statusu centrum produkcji i dostaw na poziomie globalnym w grupie oraz u wyłącznych dystrybutorów Castolin Eutectic poprzez optymalizację kosztów produkcji, wdrażanie nowych produktów, wzrost udziału w rynku.
 • Doskonalenie potencjału ludzkiego.
 • Optymalizacja zużycia zasobów.
 • Wtórne wykorzystanie odpadów z procesów technologicznych.
 • Minimalizacja odpadów z tworzyw sztucznych.

Zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych, korporacyjnych, norm i regulacji, a także do doskonalenia systemu zarządzania dla poprawy jego efektów. Budujemy świadomość personelu i włączamy w realizację polityki naszych dostawców i partnerów biznesowych również poprzez zakomunikowanie niniejszej polityki.

 

Prezes Zarządu

Marcin Melcer

Misja Firmy

Jako źródło wiedzy i technologii zabezpieczeń, napraw i łączenia
uczymy oszczędzania w przemyśle

 • Wprowadzamy innowacyjne aplikacje technologii spawalniczych w celu wydłużenia żywotności części maszyn i urządzeń naszych klientów.
 • Naszą przewagą jest doradztwo techniczne oparte o znajomość procesów branżowych oraz rozwój i wdrażanie nowych aplikacji opartych na produktach i usługach spawalniczych.
 • Promujemy politykę oszczędnego zarządzania zapasami części zamiennych i elementów konstrukcji narażonych na mechanizmy zużycia.
 • Usprawniamy procesy wpływające na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji odpadów i spalin.
 • Gospodarujemy produktami i materiałami niezbędnymi do prowadzenia produkcji, wykonywania naszych usług i przeznaczonymi na sprzedaż w sposób bezpieczny dla otoczenia.
 • Zachęcamy naszych dostawców i klientów do stosowania praktyk bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
Certyfikaty
Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska
Wymagania środowiskowe dla dostawców i podwykonawców