Przejdź do treści
Branże

Przemysł papierniczy

Szkoda pozbywać się zużytych części. Zasługują na drugie życie.

Choose a category

P1030363-v2

DRUTY DO NAPAWANIA PRZED ZUŻYCIEM I POWŁOKA MECAWEAR

Ślimak transportu biomasy
P1030363-v2

Ślimak transportu biomasy bierze udział w wybieraniu biomasy ( zrębki drewna , kora) z silosu . Ślimak jest osadzona przy dnie silosu i przesuwa biomasę w kierunku jego środka do zsuwni. Poprzez zsuwnię i kanał transportowy biomasa transportowana jest do kotła gdzie jest spalana, jako dodatkowe paliwo dla uzyskania energii elektrycznej do zasilania papierni. Podczas przesuwania biomasy ślimak narażony jest na silne ścieranie poprzez zrębki drewna i korę oraz zanieczyszczenia (piach). Castolin Eutectic Services wykonał regenerację piór ślimaka oraz wału za pomocą napawania drutem z węglikiem chromu. Dodatkowo ślimak został pokryty powłoką MeCaWear.

debarking_drums

MATERIAŁY DO ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW KOROWAREK

Korowarka bębnowa
debarking_drums

Korowanie pni ma na celu usunięcie z ich powierzchni kory oraz pozostałości gleby. Do korowania drewna używa się korowarek mechanicznych lub hydraulicznych. Korę z pojedynczych pni usuwa się za pomocą korowarki pierścieniowej, zazwyczaj jeszcze w tartaku, gdyż jest to maszyna przenośna. Najpopularniejszym typem korowarki mechanicznej jest korowarka bębnowa, która występuje w wielu wariantach konstrukcyjnych. Stosowane są bębny obrotowe do pni krótkich oraz bębny równoległe do pni długich. We wszystkich konstrukcjach korowarek bębnowych, kora jest usuwana poprzez ocieranie kłód o elementy ścian bębna (listwy) , które ulegają ścieraniu , oraz poprzez tarcie pomiędzy sobą. Listwy zamontowane na wewnętrznej powierzchni bębna zabezpieczają go przed zużyciem i muszą być sukcesywnie napawane odpornymi na ścieranie i udar drutami . Napawanie pozwala na znaczne wydłużenie czasu pracy listew i na zminimalizowanie zużycia powierzchni bębna.   

debarking_drums2

Ulega silnemu zużyciu ściernemu

Ramię korowarki pierścieniowej
debarking_drums2

Ramiona korowarki ulegają silnemu zużyciu ściernemu pod dużym naciskiem. Jednym z możliwych rozwiązań jest nałożenie podkładu za pomocą elektrody Xuper 680S, a następnie twardej powłoki zewnętrznej z użyciem elektrody EutecTrode 6, która zapewnia dużą odporność na przecinanie z dużym naciskiem. Poprzednie rozwiązanie, polegające na wykonaniu odcinka z napawanego węglika, nie było niezawodne, a uzyskany okres eksploatacji wynosił od 3 do 150 dni. Nasze rozwiązanie gwarantuje niezawodność i okres eksploatacji wynoszący co najmniej 3 miesiące.

parts cyclone ash biomass boiler- wood industry - spain-sept 2016

5-KROTNE WYDŁUŻENIE OKRESU EKSPLOATACJI

Separator cyklonowy
parts cyclone ash biomass boiler- wood industry - spain-sept 2016

W separatorze cyklonowym oddziela się drewno i trociny od powietrza. Cyklon wyprodukowano w całości z płyt trudnościeralnych CDP 4666 , z których wycięto plazmą odpowiednie elementy i uformowano do wymaganej średnicy. Do wykonania połączeń spawanych użyto drutu CastoMag 45554, a spoinę od strony warstwy napawanej zabezpieczono drutem EnDOtec DO*31. Podczas eksploatacji odnotowano 5-krotne wydłużenie czasu pracy cyklonu w porównaniu z pierwotnym do którego  wykonania użyto blach ze stali utwardzanej cieplnie.

recycle-cardboard

PAPIER Z RECYKLINGU MAKULATURY

Maszyna do produkcji masy celulozowej
recycle-cardboard

Wiele papierni wykorzystuje makulaturę jako dodatkowy surowiec do produkcji papieru. Niektóre papiernie przetwarzają wyłącznie materiały z recyklingu. Odzyskany surowiec trafia do maszyny do produkcji masy celulozowej, która ma postać stożkowego leja z wirnikiem w dolnej części. Makulatura zmieszana z wodą jest rozdrabniana przez wirnik na masę celulozową, a perforowana płyta ekstrakcyjna pod wirnikiem odbiera włókna z wanny. Dalsze oczyszczanie i wygładzanie masy celulozowej przygotowuje ją do przetworzenia na papier. Podczas rozdrabniania makulatury w maszynie do produkcji masy celulozowej wirnik ulega silnemu zużyciu przez makulaturę oraz zanieczyszczenia.

pulpeur-paterie

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE I KOROZJĘ

Zabezpieczenia przed zużyciem wykonane drutami EnDoTec
pulpeur-paterie

W maszynie do produkcji masy celulozowej wirnik rozdrabnia makulaturę w połączeniu z wodą przez co narażony jest na korozję oraz silne ścieranie i erozję. W celu zabezpieczenia przed ścieraniem , krawędzie wirnika napawa się prewencyjnie drutem EnDoTec DO*04. Podczas regeneracji zużytego wirnika większe ubytki są napawane drutem EnDoTec DO*05 natomiast krawędzie ponownie zabezpiecza się drutem  DO*04. Napoiny wykonane drutem DO*04 dzięki połączeniu twardości z odpornością na korozję  są szczególnie zalecane do zabezpieczania elementów narażonych na ścieranie w środowisku korozyjnym. Tak wykonana regeneracja wirnika pozwala na znaczne wydłużenie okresu eksploatacji całej maszyny do produkcji masy celulozowej.

Zapytaj eksperta

Odkryj inne branże

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.
Dzielimy się naszą fachową wiedzą na temat spawania, lutowania i powłok prewencyjnych
Broszury
TDS_MeCaTeC_MeCaWear_A5_PL.pdf
Coating Polish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear A5
TDS_MeCaTeC_MeCaWear_450_PL.pdf
Coating Polish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear 450
TDS_MeCaTeC_MeCaWear_300_PL.pdf
Coating Polish
Technical Data Sheet MeCaTeC MeCaWear 300