Przejdź do treści
Branże
Przemysł naftowy i gazowniczy
OilTec świadczy usługi w zakresie spawania, napawania, zbrojenia i inżynierii powierzchni oraz produkcji niedrogich części OEM.
Branże
Przemysł naftowy i gazowniczy
OilTec świadczy usługi w zakresie spawania, napawania, zbrojenia i inżynierii powierzchni oraz produkcji niedrogich części OEM.
Branże
Przemysł naftowy i gazowniczy
OilTec świadczy usługi w zakresie spawania, napawania, zbrojenia i inżynierii powierzchni oraz produkcji niedrogich części OEM.

Choose a category

Podróż ropy naftowej

Wirniki wiertnic

Przemysł naftowy i gazowniczy tworzą przedsiębiorstwa prowadzące prace wydobywcze na polach naftowych i gazowych. Tego typu działalność obejmuje poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywanie odwiertów, przygotowywanie i wyposażanie szybów, obsługę separatorów i urządzeń do demulgacji oraz destylacji, a także wszystkie inne czynności wymagane do przygotowania ropy i gazu do sprzedaży, aż do momentu wysyłki z zakładu produkcyjnego. Przemysł ten obejmuje również górnictwo i ekstrakcję ropy naftowej z łupków i piasków bitumicznych oraz wytwórstwo gazu i płynów węglowodorowych poprzez gazowanie, skraplanie i pirolizę węgla w miejscu wydobycia.

Powłoki do wymagających środowisk

Nawet 100-krotne wydłużenie okresu eksploatacji aktywów

Castolin Eutectic I Monitor Coatings Limited to znany dostawca powłok do zastosowań w najbardziej wymagających warunkach roboczych spotykanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Monitor Coatings dostarcza między innymi rozwiązania do wiercenia kierunkowego i przezwyciężania problemów z wypłukiwaniem spotykanych podczas prac wiertniczych. Z danych zebranych w terenie wynika, że powłoki te umożliwiają nawet 100-krotne wydłużenie okresu eksploatacji aktywów w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.

Odwierty kierunkowe

 • Wirniki wiertnic
 • Spawanie króćców (brzeżnych i centralnych)
 • Stabilizatory, pierścienie regulacyjne
 • Oprawy łożysk
 • Trzpienie wierteł rurowych
 • Odbudowa obrotowych sterowanych wałów napędowych
 • Odbudowa części wirujących i pracujących ruchem posuwisto-zwrotnym

Maksymalizacja okresu eksploatacji wirnika i redukcja kosztów wymiany

Możliwość wykonania prac na nowych i używanych wirnikach wiertnic
 1. Ścisła kontrola jakości proszku HVOF zapewniana przez Castolin Eutectic, największego na świecie producenta proszku
 2. Inspekcja uszkodzonej części i przygotowanie do procesu.
 3. Demontaż i naprawa uszkodzeń wirnika.
 4. Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie, co ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji związania.
 5. Nałożenie powłoki cer-met lub kompozytu węglikowego z użyciem procesu płomieniowego natryskiwania naddźwiękowego HVOF zapożyczonego z przemysłu lotniczego.
 6. Polerowanie ścierniwem diamentowym dla uzyskania gładkiego wykończenia redukującego tarcie.
 7. Inspekcja i pomiar jakości powłoki uzyskanej w ramach procesu (porowatość: poniżej 1%, tlenki: poniżej 2%, mikrotwardość: powyżej 900 Hv, poniżej 1300 Hv)
 8. Nałożenie opatentowanego uszczelniacza w celu wypełnienia mikroporów.
 9. Kompletny proces zagęszczania dla zwiększenia wytrzymałości i pełnego zabezpieczenia wirnika przed wysoce korozyjnymi środowiskami o dużej zawartości chloru.
 10. Wirnik gotowy do użycia (wykończenie powierzchni według wymogów klienta lub min. 0,5 µm)

Odbudowa, spawanie pęknięć, obróbka cieplna i zabezpieczanie przed zużyciem

Stabilizatory
 • Inspekcja, serwis i konserwacja wszystkich stabilizatorów wykorzystywanych w przemyśle wiertniczym
 • Specjalista w dziedzinie regeneracji stabilizatorów niemagnetycznych
 • Naprawa obudów i spawanie pęknięć, obróbka cieplna i zabezpieczanie przed zużyciem za pomocą węglików wolframu
 • Powłoki między innymi w postaci prętów i płytek z węglika wolframu
 • Aplikator niemagnetycznych powłok specjalistycznych, również powłok wykonywanych laserowo
 • Zatwierdzony i certyfikowany aplikator Quick-Tip
 • Odbudowa i adaptacja
 • Duże szlifierki dla platform wiertniczych do prac na obudowach o masie do 10 ton, długości 6 m i średnicy zewnętrznej do 48 cali
 • Naprawa wszystkich stabilizatorów wiertniczych ze stali i materiałów niemagnetycznych

Masywne komponenty o idealnie wykończonej powierzchni

Wały
 • Szlifowanie precyzyjne z użyciem sterowanych komputerowo szlifierek CNC
 • Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF powłok z węglika wolframu
 • Polerowanie powierzchni
 • Średnica do 630 mm, długość do 3000 mm i masa całkowita do 3 ton

Współczesne wyzwania podczas wykonywania odwiertów

Hardbanding

W związku ze wzrostem średniej głębokości odwiertów w ostatnim dziesięcioleciu, wiercenia kierunkowe i długodystansowe zyskały na popularności. Takie trajektorie odwiertów charakteryzują się znacznymi odchyleniami (ERD), a powiązany z tym wzrost momentu obrotowego i oporu, powoduje oddziaływanie na rurociągi wiertnicze niespotykanych wcześniej sił, które przekraczają wszystkie wcześniejsze limity poziomów obciążeń. Tego typu trajektorie stwarzają warunki silnego zużycia rur osłonowych i przewodu wiertniczego, co w coraz większym stopniu utrudnia prace wiertnicze.

Zapobiegaj katastrofalnym awariom zworników

Hardbanding

Hardbanding już dawno uznano za skuteczny sposób zapobiegania zużyciu zworników. W latach 90. XX w. hardbanding na bazie węglika wolframu był powszechnie stosowany oraz uznany za główną przyczynę zużycia rur osłonowych. Jednakże, brak hardbandingu, choć spowalniający nieco zużycie rur osłonowych, powodował przyspieszenie zużycia zworników, zmniejszając zdolność rur wiertniczych do skręcania i stwarzając poważne zagrożenie dla prac wiertniczych. Wyzwanie polegało na znalezieniu zrównoważonego rozwiązania skutecznie chroniącego rury osłonowe przed zużyciem i zabezpieczającego zworniki, coraz mocniej obciążane w mocno odchylonych odwiertach ERD. Stosowane kiedyś stopy przyjazne dla rur osłonowych redukowały ich zużycie, jednak powodowały niedopuszczalnie wysokie zużycie zworników. Często dochodziło też do pękania stopów użytych do budowy systemów wiertniczych. W efekcie, zworniki ulegały katastrofalnym awariom, a w niektórych przypadkach sama napoina napawana w procesie hardbandingu ulegała zniszczeniu w wyniku wykruszania się zwornika.

W całości sformułowany i wyprodukowany w naszym nowoczesnym zakładzie w Irlandii

Linia wysoko wydajnych drutów z rdzeniem proszkowym OTW

Castolin Eutectic wykonuje aplikację napoiny na zwornikach rur wiertniczych (hardbanding) na norweskim rynku od ponad 15 lat. W wyniku świetnej współpracy Castolin Eutectic z firmą Statoil, możliwy był wyjątkowo skuteczny rozwój oraz użytkowanie i autoryzacja naszych innowacyjnych stopów OTW. Obecnie, aprobatę Statoil uzyskały OTW 12Ti, OTW 16XS oraz niespawana, opatentowana powłoka MX5 dla urządzeń wiertniczych. Podczas prac nad linią OTW, Castolin Eutectic skonstruował własną unikalną maszynę C-Wear do testowania napoin powstałych w procesie hardbandingu. Testy maszynowe obejmują:

Testy zużycia materiału rury osłonowej w połączeniu z analizą pełnowymiarowych próbek stopów używanych do hardbandingu

Testy w konkretnych parametrach płuczki, obejmujące pomiar stopnia zużycia zworników, otworu i rury osłonowej.

Określenie dynamiki tarcia powłoki hardbandingu.

Dodatkowo, korzystamy z automatycznej maszyny do pomiaru mikrotwardości, maszyny do pomiaru zużycia ściernego ASTM G65 oraz analizatorów chemicznych ICP/XRF, obsługiwanych przez doskonale przeszkolony zespół techników dbających o najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz globalny zespół wysoce wykwalifikowanych inżynierów testuje produkty OTW na komponentach aktywnie użytkowanych w terenie w najbardziej ekstremalnych warunkach wiertniczych. Tak trudne warunki eksploatacyjne zapewniają kryteria niezbędne do zrozumienia zjawiska silnego zużycia i wyznaczenia standardów, według których mierzymy wytrzymałość naszych produktów.

Specjaliści w wykonywaniu powłok na stali niemagnetycznej

Tuleje regeneracyjne
 • Produkcja nowych tulei regeneracyjnych i stabilizatorów do kierowanych systemów wiertniczych, systemów zapisu danych, narzędzi MWD i LWD oraz tulei wiertnic
 • Lider rynku i specjalista w nanoszeniu powłok na stal niemagnetyczną, również powłok wykonywanych laserowo
 • Powłoki między innymi w postaci prętów i płytek z węglika wolframu
 • Zatwierdzone i certyfikowane aplikatory Quick-Tip
 • Szybka dostawa niemagnetycznych tulei regeneracyjnych; stała dostępność materiałów niemagnetycznych gwarantująca szybką dostawę i przygotowanie rozwiązań specjalistycznych na zamówienie
 • Rozmiary do 17½ cala: na zamówienie dostarczamy rozwiązania specjalistyczne.

2 do 7 razy dłuższy okres eksploatacji niż w przypadku fabrycznego materiału

Kółka tnące

Oferujemy kółka tnące o zębach prostych i spiralnych. Liczba, nachylenie oraz kształt zębów mogą być różne. Wyjątkowe rozwiązanie Trio OilTec Services, obejmujące specjalistyczne materiały bazowe, obróbkę cieplną i nanoszenie powłok odpornych na zużycie, umożliwia znaczne wydłużenie okresu eksploatacji kółek tnących. Z doświadczenia wiemy, że nasze kółka tnące wytrzymują od 2 do 7 razy dłużej, niż części oryginalne i obecnie dostępne na rynku powłoki ochronne.
Dzięki zastosowanym przez nas konstrukcjom i materiałom, maleje również zużycie obsad kółek tnących „poszerzaczy do otworów”. Dzieje się tak, gdyż kółka tnące są bardziej odporne na zużycie, więc kontakt z obsadą staje się mniej agresywny. Ponadto, wzrasta prędkość poszerzania otworów.

Korzyści:

 • Dłuższy okres eksploatacji kółek tnących
 • Mniejsze zużycie obudowy/obsady „poszerzacza do otworów”
 • Niższe koszty utrzymania
 • Szybsze poszerzanie otworów

Wykonujemy prace na częściach wielkogabarytowych o masie do 10 ton

Poszerzacz otworów
 • Inspekcja, serwis i konserwacja poszerzaczy do otworów i dużych wierteł
 • Naprawa obudów, obróbka cieplna i zabezpieczanie przed zużyciem za pomocą węglików wolframu
 • Odbudowa i adaptacja
 • Własna produkcja wysokiej jakości kółek tnących
 • Wykonujemy prace na obudowach o masie do 10 ton i długości do 6 m

Serwis, konserwacja i zabezpieczenie przed zużyciem

Wiertła
 • Inspekcja, serwis i konserwacja wierteł matrycowych i wierteł ze stalową obudową
 • Lutowanie srebrem wkładek diamentowych
 • Ponowna obróbka kółek tnących
 • Zabezpieczanie występów przed zużyciem

Jesteśmy autoryzowanymi wykonawcami obróbki precyzyjnej

Frezarki
 • Ponowna obróbka wszystkich frezarek do otworów
 • Procedury lutowania węglików wolframu
 • Lutowanie srebrem frezów diamentowych
 • Autoryzowany aplikator do obróbki precyzyjnej z użyciem wkładek tnących, węglików wolframu i diamentów

Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF powłok z węglika wolframu

Tłoki wysięgników
 • Szlifowanie precyzyjne z użyciem sterowanych komputerowo szlifierek CNC
 • Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF powłok z węglika wolframu
 • Super-polerowanie
 • Procedury opracowane w celu naniesienia powłok wysokiej jakości na wszystkie tłoki wysięgników stosowanych w systemach wtykowych
 • Średnica do 630 mm, długość do 3000 mm i masa całkowita do 3 ton

Zabezpieczone powłokami HVOF

Zawory kulowe
 • Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF powłok z węglika wolframu
 • Naprawy punktowe wykonywane metodą galwanizacji oraz nanoszenie powłok chroniących przed zużyciem i korozją
 • Szlifowanie zaworów kulowych z najmniejszymi tolerancjami
 • Super-polerowanie i docieranie

Najlepsza na rynku odporność na zużycie trzpieni o masie do 3 ton

Trzpienie natryskiwane
 • Szlifowanie precyzyjne z użyciem sterowanych komputerowo szlifierek CNC
 • Płomieniowe natryskiwanie naddźwiękowe HVOF powłok z węglika wolframu
 • Super-polerowanie
 • Sprawdzone procedury nanoszenia wysokiej jakości powłok na wszystkie trzpienie stosowane w przemyśle naftowym i gazowniczym, łącznie z trzpieniami wierteł rurowych oraz trzpieniami pomp gazowych i uszczelniaczy szybów
 • Średnica do 630 mm, długość do 3000 mm i masa całkowita do 3 ton
Zapytaj eksperta

Odkryj inne branże