CastoDrill 8800

Pałeczki w otulinie topnika zawierające węgliki wolframu w osnowie stopu lutowniczego na bazie mosiądzu o wysokiej wytrzymałości.

Pałeczki w otulinie topnika zawierające węgliki wolframu w osnowie stopu
lutowniczego na bazie mosiądzu o wysokiej wytrzymałości, stosowane w procesie
nalutowywania płomieniowego palnikiem zasilanym mieszanką tlen/
acetylen, jako warstwy zabezpieczające oraz skrawające odporne na ścieranie
i uderzenia na elementach do prac ziemnych takich jak wiercenie, przewierty,
drążenie w środowisku piasków, żwirów, minerałów. Można je również skutecznie
stosować do usuwania drągów wiertniczych.
Typy pałeczek ze względu na wielkość węglików

  • 1,6-3,2mm
  • 3,2-4,8mm
  • 4,8-6,5mm
  • 6,5-9,5mm
Dane techniczne: 
Temperatura nalutowywania910°C
Twardoś osnowy 180HB