1805

Samotopnikujący stop do lutowania miedzi we wszystkich pozycjach. Wymienniki ciepła, rozgałęzienia rur, sprzęt elektrotechniczny.

Lut 1805 jest stopem lutowniczym Cu P Ag zawierającym 2% Ag, przeznaczonym do łączenia Cu i jej stopów. Dodatek Ag zwiększa płynność lutu i polepsza penetrację złącza przez stopiony lut pozwalając uzyskać złącza wodo- i gazoszczelne.

Forma lutu: Pałeczka bez otuliny topnika

Kolor spoin: miedziany (po oczyszczeniu)


Zastosowanie
Do lutowania złączy z miedzi i jej stopów, w tym brązu i mosiądzu – do lutowania kapilarnego złączy ściśle dopasowanych i lutospawania złączy o większej szczelinie lutowniczej. W przypadku lutowania stopów miedzi należy zastosować topniki np.: 181 Atmosin, 181 PF Atmosin, 1802 HF.
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra2%
Temperatura solidusu650°C
Temperatura likwidusu820°C
Wytrzymałość na rozciąganie550 MPa