Přejít k hlavnímu obsahu
Oběhové hospodářství
Povědomí O Odpovědnosti Za Životní Prostředí
Pracujeme podle zásad oběhového hospodářství EU. Snažíme se minimalizovat plýtvání a recyklovat opotřebované průmyslové komponenty.
POVĚDOMÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Omezování, opětovné používání, recyklace

Filozofie společnosti Castolin Eutectic, chránit vzácné zdroje Země a dávat přidanou hodnotu starým a opotřebovaným částem, je uznávána v celosvětovém měřítku. V našich výrobních závodech máme zavedené programy omezování dopadu na životní prostředí a uvedli jsme na trh řadu produktů GreenBraz, které neobsahují kadmium a kyselinu boritou. Byli jsme také jednou z prvních svářečských společností, která uvedla na trh odsávací zařízení pro svařování. Jako průkopník v této oblasti zavedla společnost Castolin Eutectic v roce 1973 cenu Ochránce přírody roku.

Obrázek

Naší vizí je udržet si celosvětové vedoucí postavení v technologiích ochrany povrchů a přispívat k dlouhodobé úspoře hodnotných zdrojů prostřednictvím ochrany materiálů.

Symbol slunce, ocenění Ochránce přírody roku
Zásady ochrany životního prostředí

Okolnosti

Naše produkty jsou zaměřeny na technologie svařování, pájení a povlakování a společnosti Castolin Eutectic nabízí řešení všech problémů s opotřebením, která prodlužují životnost součástek fungujících v nepříznivém prostředí. Snažíme se dosáhnout spokojenosti zákazníků tím, že jim dodáváme vysoce výkonné a vysoce kvalitní produkty a máme aktivní trhy v oblastech údržbářských a opravárenských služeb, svařování, pájení a termických nástřiků, výzkumu a vývoje nových produktů a aplikací a rovněž vlastní vnitropodnikové výroby.

Účel

Globální tým vedení společnosti Castolin Eutectic vyvinul zásady ochrany životního prostředí, které stanoví, že Castolin Eutectic musí zajistit špičkový standard kvality životního prostředí, závazek k jeho ochraně a dodržování předpisů v této oblasti. Budeme usilovat o dokonalost ve všem, co děláme. Budeme se snažit být lídrem v oblasti environmentálních standardů.

Hlavní zásady

Vedení si uvědomuje, že ochrana a zachování životního prostředí je nedílnou součástí filozofie společnosti Castolin Eutectic, a vydává tyto zásady s cílem respektovat životní prostředí a pečovat o něj minimálně s respektováním stávající platné legislativy.

Hlavní cíle

  • Zajistit, aby se společnost zavázala k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Zajistit, aby se společnost zavázala dodržovat platné zákonné, podnikové a regulační požadavky.
  • Zajistit, aby všichni zaměstnanci rozuměli zásadám ochrany životního prostředí a všichni zaměstnanci nesli odpovědnost a chápali dopad špatných postupů v oblasti životního prostředí.
  • Zajistit, aby všichni subdodavatelé a dodavatelé byli seznámeni se zásadami ochrany životního prostředí společnosti Castolin Eutectic a dodržovali sjednané a odpovídající požadavky na kvalitu.
  • Zajistit, aby společnost hodnotila v rámci přezkumu ze strany vedení rovněž environmentální cíle.
  • Zajistit, aby společnost zásady pravidelně revidovala a zajistila tak jejich trvalou účinnost a vhodnost.
  • Společnost Castolin Eutectic se bude snažit monitorovat a měřit provozní činnosti a v případě potřeby a vhodnosti provádět interní audity ochrany životního prostředí.
  • Castolin Eutectic se během svých aktivit bude snažit minimalizovat znečišťování ovzduší, vody a půdy.
  • Castolin Eutectic bude řídit používání nástrojů k omezení spotřeby fosilních paliv a produkce CO2.
  • Castolin Eutectic se bude při zavádění nových investic snažit minimalizovat zatěžování životního prostředí.