Přejít k hlavnímu obsahu
Oběhové hospodářství

Povědomí O Odpovědnosti Za Životní Prostředí

Pracujeme podle zásad oběhového hospodářství EU. Snažíme se minimalizovat plýtvání a recyklovat opotřebované průmyslové komponenty.

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.
POVĚDOMÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Omezování, opětovné používání, recyklace

Filozofie společnosti Castolin Eutectic, chránit vzácné zdroje Země a dávat přidanou hodnotu starým a opotřebovaným částem, je uznávána v celosvětovém měřítku. V našich výrobních závodech máme zavedené programy omezování dopadu na životní prostředí a uvedli jsme na trh řadu produktů GreenBraz, které neobsahují kadmium a kyselinu boritou. Byli jsme také jednou z prvních svářečských společností, která uvedla na trh odsávací zařízení pro svařování. Jako průkopník v této oblasti zavedla společnost Castolin Eutectic v roce 1973 cenu Ochránce přírody roku.

Obrázek
DSC01913

Naší vizí je udržet si celosvětové vedoucí postavení v technologiích ochrany povrchů a přispívat k dlouhodobé úspoře hodnotných zdrojů prostřednictvím ochrany materiálů.

Symbol slunce, ocenění Ochránce přírody roku
We align our operations with the Ten Principles of the UN Global Compact

The Ten Principles of the UN Global Compact

Corporate sustainability starts with a company’s value system and a principles-based approach to doing business. This means operating in ways that, at a minimum, meet fundamental responsibilities in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Responsible businesses enact the same values and principles wherever they have a presence, and know that good practices in one area do not offset harm in another. By incorporating the Ten Principles of the UN Global Compact into strategies, policies and procedures, and establishing a culture of integrity, companies are not only upholding their basic responsibilities to people and planet, but also setting the stage for long-term success. 

The Ten Principles of the United Nations Global Compact are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

United Nations Communication on Progress 2022
United Nations Communication on Progress 2022
Green Energy Certificate 2024
Green Energy Certificate 2024
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Castolin Eutectic Supplier Code of Conduct
Castolin Eutectic Supplier Code of Conduct
Ecovadis Gold Medal Certificate
Corporate Social Responsibility Certification
Zásady ochrany životního prostředí

Okolnosti

Naše produkty jsou zaměřeny na technologie svařování, pájení a povlakování a společnosti Castolin Eutectic nabízí řešení všech problémů s opotřebením, která prodlužují životnost součástek fungujících v nepříznivém prostředí. Snažíme se dosáhnout spokojenosti zákazníků tím, že jim dodáváme vysoce výkonné a vysoce kvalitní produkty a máme aktivní trhy v oblastech údržbářských a opravárenských služeb, svařování, pájení a termických nástřiků, výzkumu a vývoje nových produktů a aplikací a rovněž vlastní vnitropodnikové výroby.

Účel

Globální tým vedení společnosti Castolin Eutectic vyvinul zásady ochrany životního prostředí, které stanoví, že Castolin Eutectic musí zajistit špičkový standard kvality životního prostředí, závazek k jeho ochraně a dodržování předpisů v této oblasti. Budeme usilovat o dokonalost ve všem, co děláme. Budeme se snažit být lídrem v oblasti environmentálních standardů.

Hlavní zásady

Vedení si uvědomuje, že ochrana a zachování životního prostředí je nedílnou součástí filozofie společnosti Castolin Eutectic, a vydává tyto zásady s cílem respektovat životní prostředí a pečovat o něj minimálně s respektováním stávající platné legislativy.

Hlavní cíle

  • Zajistit, aby se společnost zavázala k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Zajistit, aby se společnost zavázala dodržovat platné zákonné, podnikové a regulační požadavky.
  • Zajistit, aby všichni zaměstnanci rozuměli zásadám ochrany životního prostředí a všichni zaměstnanci nesli odpovědnost a chápali dopad špatných postupů v oblasti životního prostředí.
  • Zajistit, aby všichni subdodavatelé a dodavatelé byli seznámeni se zásadami ochrany životního prostředí společnosti Castolin Eutectic a dodržovali sjednané a odpovídající požadavky na kvalitu.
  • Zajistit, aby společnost hodnotila v rámci přezkumu ze strany vedení rovněž environmentální cíle.
  • Zajistit, aby společnost zásady pravidelně revidovala a zajistila tak jejich trvalou účinnost a vhodnost.
  • Společnost Castolin Eutectic se bude snažit monitorovat a měřit provozní činnosti a v případě potřeby a vhodnosti provádět interní audity ochrany životního prostředí.
  • Castolin Eutectic se během svých aktivit bude snažit minimalizovat znečišťování ovzduší, vody a půdy.
  • Castolin Eutectic bude řídit používání nástrojů k omezení spotřeby fosilních paliv a produkce CO2.
  • Castolin Eutectic se bude při zavádění nových investic snažit minimalizovat zatěžování životního prostředí.