Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.

Vyberte kategorii

Společnost Castolin Eutectic vám pomůže opravit praskliny, lomy a odlupování v pláštích cementárenské pece, kolejových drahách, válcovém lisu, kladivech nebo jakýchkoli poškozených kritických průmyslových částech. Nouzové i standardní plánované opravy. Tuto práci můžeme provést přímo na místě nebo v našich 20 dobře vybavených dílnách Castolin Services. Již více než století stojíme v čele oblasti údržby a oprav a jsme vám k dispozici s největším a nejzkušenějším týmem terénních technických poradců.

DSC06930

Opravujeme praskliny, poškození a průsaky ve vašich důležitých průmyslových částech

Únava
DSC06930

Únava na povrchu těla je způsobena cyklickým vysokým zatížením, tlakem nebo rázy, které oslabují metalurgickou strukturu. Měnící se napětí má za následek elastickou či plastickou deformaci a vede k tvorbě trhlin pod povrchem. Mechanismy únavového opotřebení se omezují na povrch, ale pokud je udržováno určité napětí, všechny vzniklé trhliny se mohou pohybovat po celé části a vést k selhání.

shutterstock_1178464075

Boj proti odlupování, kompresi a deformaci

Náraz
shutterstock_1178464075

Opotřebení nárazem je výsledkem postupného vysokého nárazového zatížení povrchu. Pokud je povrch křehký, může se snadno zlomit, ale pokud je pevný, poddá se elastické nebo plastické deformaci, takže se lomu zabrání nebo k němu alespoň dojde později. Nárazový materiál může být kovový nebo nekovový, například protilehlé členy zápustky v lisu nebo zuby úderných hornin lopaty rypadla. Některé z účinků nárazu jsou: únavové prasknutí, odlupování, stlačování a deformace.

DSC02294

Opravy na místě a v našich dílnách

Otěr
DSC02294

Výsledky opotřebení ze tření vyplývají z kluzného nebo valivého kontaktu jednoho kovového povrchu s druhým. Pouhým okem se tyto povrchy mohou jevit jako hladké a dokonce vysoce leštěné, ale pod mikroskopem jsou viditelné „vyvýšeniny a prohlubně“. Neustálý kluzný kontakt na rozhraní způsobuje mikroskopické svařování a stříhání „vyvýšenin“ jednoho nebo obou povrchů. Kromě toho budou tvrdší hřebeny vytvářet nové prohlubně v měkčích površích a proces bude pokračovat, dokud se opěrné plochy neopotřebí až do bodu, kde vůle mezi nimi vytvoří vibrace. Pokud to tak bude pokračovat, může to vést k prasknutí podpovrchové únavy, zlomení nebo jiným závažným selháním.

Zeptejte se odborníka

Součástí naší nabídky původním výrobcům zařízení (OEM) je dodávat hotové nebo polohotové díly, které lze snadno integrovat do kompletního nového stroje nabízeného výrobcem OEM a také jako náhradní díly nebo díly k upgradování. Drtivá většina našich dílů OEM připravených k použití jsou kritické komponenty, které jsou vystaveny agresivnímu opotřebení, kde OEM potřebuje optimální řešení opotřebení.

chargementCONE ST LOUIS SUCRE 031

Optimalizace opotřebení a nákladů pro výrobce OEM

Návrh a konstrukce nových cyklónů
chargementCONE ST LOUIS SUCRE 031

Společnost Castolin Eutectic Group se často podílí na navrhování a výstavbě nových statických cyklónů jako partner výrobců OEM. Praktické zkušenosti ukázaly, že jako konstrukční materiál by měly být použity opotřebitelné desky, za podmínky, že budou brány v úvahu jejich mechanické vlastnosti. Je-li cyklónová skořepina rozdělena na vhodný počet sekcí podle míry opotřebení, obvykle 4 až 6, představuje výměna jedné části vytvořené za použití vhodné desky CDP® rychlejší a ekonomičtější řešení. Tři sekce vyžadují maximální ochranu a důrazně se doporučuje CDP® 4666 XuperWave nebo CDP® 112, aby se zabránilo lineárnímu opotřebení. Různé stupně ochrany lze získat hraním si s tloušťkou plechu nebo stupněm nástřiku. Všechny tyto části by měly být přírubové pro snadnou montáž a výměnu. Nízká míra opotřebení CDP® umožňuje snadnou predikci zbytkové životnosti při inspekcích a po většinu času není potřeba žádná zásoba náhradních dílů kromě celého otěruvzdorného plechu pro nouzové opravy.

fan housing

Otěruvzdorný plech CDP® jako konstrukční prvek nebo jako obložení

Ventilátory a kryty připravené k použití
fan housing

V našich dílnách Castolin Services máme veškeré potřebné nástroje a know-how pro navrhování a výrobu ventilátorů a speciálních krytů s integrovanou ochranou proti opotřebení pro širokou škálu průmyslových odvětví. Naše jedinečná výhoda spočívá v tom, že vyrábíme otěruvzdorný plech CDP®, který se používá buď jako konstrukční prvek ventilátoru a krytu, nebo jako na ně připojené obložení. Tyto plechy chráněné proti opotřebení jsou pak v našich zařízeních řezány buď CNC plazmou, oxyfuelem nebo vodním paprskem na složité tvary a následně válcovány a svařovány do komplexních designů specifikovaných našimi zákazníky. Společnost Castolin Eutectic nabízí v našem odvětví nejširší škálu otěruvzdorných plechů CDP® a naši odborní inženýři CDP® úzce spolupracují s výrobci OEM a poskytují kompletní kryty v různých tvarech a velikostech.

Zeptejte se odborníka

Preventivní údržba se používá k ochraně vašich součástí před oděrem, erozí, korozí, kavitací a opotřebením pojiva. Cílem je udržet vaše aktiva v optimálním stavu a omezit neplánované opravy, čímž se v konečném důsledku předejde defektu. Vyztužené díly nabízí výrazně lepší provozuschopnost než nové nechráněné součásti. Společnost Castolin Eutectic provádí preventivní údržbu trubek kotlů, šroubů, válců a mnoho dalšího.

9P5A6881

Ochrana proti strusce, popílku a úsadám TĚKAVÝCH látek

TubeArmor
9P5A6881

I když trubky v kotli vypadají robustně, vyžadují náročnou péči a údržbu. Důvodem je struska – její jemné částečky, které se hromadí na trubkách a způsobují korozi, erozi, a vedou k netěsnostem a dalším poruchám. Příliš mnoho strusky doslova dusí kotle omezením proudu spalin. Jakmile se to stane, zadaný poměr vzduch-palivo již neplatí, což způsobuje nesprávné spalování paliva.již neplatí, což způsobuje nesprávné spalování paliva. A pokud má palivo vysoký obsah minerálů, dochází k vytváření nápeků. Tube Armor je keramický povlak který pomáhá zabránit usazování strusky na trubkách a teplosměnných plochách. Jedná se o neporézní, nereaktivní vrstvu, která odolává popelu, oxidaci, erozi, pyritové korozi, pronikání síry a nebezpečným chemickým produktům. Tube Armor se aplikuje na připravený povrch v několika vrstvách hned po sobě, dokud není dosaženo doporučené tloušťky. Výkonný nástřikový systém nám umožňuje nanést až 2000 m2 během jednoho dne.

Zeptejte se odborníka

Naším posláním je vývoj aplikací pro řešení problémů zákazníka. V závislosti na požadavku zákazníka můžeme vykonat práci v našich schválených dílnách Castolin Services nebo mu předat znalosti. Od poloviny 30. let 20. století nabízí Castolin Eutectic pro průmyslová odvětví řadu speciálních kurzů školení, jež pokrývají všechny aspekty procesu sváření, např. MMA, MIG, TIG, pájení, tvrdé pájení a žárové nástřiky.

 

DSC_6341

PRO SVÁŘEČE, TECHNIKY I ŘEDITELE

Šíření znalostí
DSC_6341

Náš závazek poskytovat prvotřídní služby zákazníkům znamená poskytování prvotřídního školení dostupného zákazníkům a koncovým uživatelům po celém světě. Castolin Eutectin vyškolil tisíce techniků ze všech koutů světa a ve většině zemí založil školicí centra s programy školení v mnoha jazycích. Nabízíme široké spektrum kurzů od jednodenních kurzů sváření až po týdenní semináře údržby. Od svářečů po inženýry, výzkumníky a generální ředitele - neexistuje žádná hranice rozsahu technických pracovníků a profesionálů školených společností Castolin Eutectic ve všech aspektech průmyslových úspor nákladů, opotřebení, oprav a preventivní údržby.

AD-Meeting_Juni 2014 (107)

PRAXE, TEORIE NEBO SMÍŠENÁ NÁPLŇ

Průmyslové semináře
AD-Meeting_Juni 2014 (107)

Poskytujeme řešení všem významnějším společnostem působícím v průmyslu s globálními průmyslovými programy pro ocel, cement, těžbu, energetiku, ropu, likvidaci a recyklaci odpadu atd. Každodenní podpora techniků údržby je naší běžnou činností, stejně tak i provádění kurzů školení ve specifických oblastech průmyslu, kde se podobné jazykové skupiny mohou učit a vyměňovat si řešení pro úsporu nákladů. V závislosti na Vašich požadavcích se mohou kurzy skládat ze 100 % z praxe, 100 % teorie nebo to může být kombinace obojího a jsou dostupné v písemné podobě pro některé produktové rodiny nebo technologie.

Zeptejte se odborníka

V posledních letech byla oddělení údržby pod rostoucím tlakem nejen snižovat provozní náklady, ale také zvyšovat provozní výkon a efektivitu. Oddělení údržby proto může hrát rozhodující roli při snižování prostojů a zjednodušování inventáře výběrem komponentů s dlouhou životností, které prodlužují intervaly výpadků. Oprava součástí místo jejich výměny přináší okamžité úspory a vylučuje drahé prostoje při čekání na doručení dílů. Renovovaná část bude mít navíc prodlouženou životnost, pokud je aplikován nátěr odolný proti opotřebení. Společnost Castolin Eutectic je předním světovým hráčem v boji proti opotřebení a poskytování specializovaných řešení spojů v drsných provozních podmínkách. Analýza mechanismů opotřebení a nalezení správného řešení pro ochranu vašich strojů a zařízení jsou hlavními úkoly našich 400 specialistů na praktické aplikace.

Schwenk Mergelstetten 005

Až pěti či vícenásobné prodloužení životnosti

Potrubí a kolena nahrazena našimi trubkami CastoTubes®
Schwenk Mergelstetten 005

Potrubí a kolena odolné proti otěru/erozi jsou jedním z nejčastějších požadavků těžkého průmyslu s vysoce rozšířenou pneumatickou dopravou jemných surovin, jako je slínek, oxidy kovů, uhlí, dřevěná štěpka, plastové pelety nebo minerály. V dnešní době se neustále skloňuje slovo „produktivita“, což posunuje transportní rychlosti až na samou mez možností a zvyšuje erozivní účinek částic. Míra opotřebení na vnitřním povrchu závisí nejen na množství částic, jejich tvrdosti, velikosti, tvaru a rychlosti, ale také na geometrii potrubí.

Potrubí a kolena nahrazená našimi snadno svařovatelnými trubkami z měkké oceli CastoTubes®, vnitřně vyztuženy slitinou TeroMatec 4666, nabízejí výjimečnou odolnost proti opotřebení a zvyšují dostupnost vašeho majetku. Trubky CastoTubes® nabízí významné výhody:

  • Přinášejí delší životnost než běžný díl
  • Prodlužují dobu mezi dvěma intervaly údržby. Umožňují delší období produkce
  • Snižují frekvenci vypínání a spouštění, tato období vás stojí peníze
  • Zkracují dobu údržby rychlým a snadným řešením výměny
  • Snižují potíže s údržbou tím, že jde o lehké řešení ve srovnání s těžkými trubkami
  • Snižují přípravu údržby, zejména v obtížně dosažitelných polohách, kde musí být před každou opravou namontováno a demontováno lešení
Zeptejte se odborníka

Objevte další služby