Přejít k hlavnímu obsahu
Technologie

Naše technologie pro nejlepší služby

Udržujeme si globální vedoucí postavení v technologiích povrchové ochrany
Technologies

Our Technologies to best serve you

Maintaining global leadership in surface protection technologies.

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.

Vyberte kategorii

CDP4666DXWs3

 VYŠŠÍ DOSTUPNOST ZAŘÍZENÍ 

Svařované ochranné desky
CDP4666DXWs3

S více než 100letými zkušenostmi v oblasti svařování a ochrany proti opotřebení je Castolin Eutectic výrobcem nejširšího sortimentu ochranných desek na dnešním trhu, pokud jde o základové materiály, velikosti, povlakové slitiny a upravené svářecí postupy. Vyvinuly jsme širokou škálu produktů: od jednoduchých povlaků z karbidu chromu aplikovaných v otevřeném oblouku až po sofistikované prášky NiCrBSi doplněné karbidy wolframu a spojené ve vakuové peci nebo pomocí PTA.

Photo-361

VYSOCE HODNOTNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA S VYNIKAJÍCÍ ROVINNOSTÍ

Práškové desky
Photo-361

Práškové desky CDP® se vyrábějí povlakováním snadno svařovatelné ocelové desky a kovové práškové slitiny spájené v peci pod ochrannou atmosférou. Hlavní výhodou těchto produktů je získání 100% neředěného povlaku, který zaručuje maximální ochranu i při tloušťce povlaku pouhých několik milimetrů. Lehké a tudíž snadno manipulovatelné. Snadno formované, a tudíž také vhodné pro pevný rádius ohybu.

DSC_6474

K DISPOZICI JE ZAKÁZKOVÉ ŘEZÁNÍ, MOŽNOST ZHOTOVENÍ KOLEN A KLOUBŮ

CastoTubes®
DSC_6474

Sestávají z jemných ocelových trubek, které lze snadno svářet, které byly vnitřně ošetřeny proti opotřebení pomocí slitiny TeroMatec 4666, a tudíž dosahují výjimečné odolnosti vůči opotřebení našich dobře známých desek 4666 CastoDur Diamond Plates®. Díky zamezení nákladným formovacím změnám plochých desek v trubky nabízejí bezešvé trubky CastoTubes® s malým průměrem mnoho výhod:

 • vysokou efektivitu
 • absenci závadných lineárních svarů
 • výjimečnou odolnost vůči opotřebení
 • perfektní kulatý příčný řez 
 • spirální sváření minimalizuje zkroucení
 • lehká manipulace
 • Kovový prášek nejvyšší jakosti
 • snadné spojení pomocí sváření nebo mechanicky
Zeptejte se odborníka
IMG_3037

INOVATIVNÍ TVRDONÁVARY ZA NÍZKÝCH TEPLOT

Úprava proti opotřebení
IMG_3037

Nanesení různých slitin a kompozitních materiálů při použití snadno dostupného plamene představuje většinou povlaky odolné proti abrazi aplikované s optimálním metalurgickým napojením a nulovým zeslabením se základovým materiálem.

IMG_3092

PRO ČIŠTĚNÍ, SMÁČENÍ A OCHRANU

Tavidla
IMG_3092

Tavidla jsou pečlivě upravené chemické produkty používané pro odstranění oxidů kovu z povrchu kovových částí, které mají být spojeny. Tento proces odstranění nebo čištění probíhá během pájení. Výběr vhodného tavidla, základového kovu a pájecí slitiny je pro proces pájení nezbytný.

IMG_3135

VYRÁBÍME PLNÉ PRSTENCE I NA MÍRU S VNITŘNÍM TAVIDLEM

Kroužky a fólie
IMG_3135

Náš bohatý sortiment produktů zahrnuje široký výběr přídavných kovů ve formě různých kroužků, fólií, drátů, tyčí, tavidel a speciálních prefabrikátů, které splňují všechny požadavky výrobce i požadavky na údržbu.

IMG_3120

OPTIMÁLNÍ POMĚR TAVIDLA A KOVU PRO VŠECHNY STANDARDNÍ PRÁCE

Povlakované tyče
IMG_3120

V Catolin Eutectic chápeme, že každá aplikace má zvláštní a specifické požadavky. Navrhli a vyrobili jsme proto několik typů povlakovaných tyčí, abychom dostáli požadavkům našich zákazníků. Narozdíl od většiny konkurence Castolin nepoužívá univerzální tavidlo pro všechny tyče, každá tyč obsahuje typ tavidla vhodný pro slitinu, kterou je povlakována. Každá slitina má dále vlastní barvu povlaku tavidla, což pracovníkům usnadňuje rozpoznat, kterou slitinu/barvu mají použít.

hc1ZOG_-

NIŽŠÍ SPOTŘEBA VÝPLŇOVÉHO KOVU

Tavidla
hc1ZOG_-

Pájecí tavidla jsou nejlepší volbou pro automatizované procesy. Tavidla Castolin Eutectic se liší od konkurenčních výrobků: 

 • maximální stabilitou
 • optimálními vlastnostmi pro přípravu
 • snadným čištěním vodou (ruce, nářadí)
 • minimem kouře (pájení v peci) 
 • Pojivo neovlivňuje proces pájení
 • Maximální kapilarita
 • Kovový prášek nejvyšší jakosti
 • Snadné odstranění zbytku tavidla
DSC02063

NA RŮZNÉ KOVY A MATERIÁLY LZE POUŽÍT PÁJENÍ NA TVRDO 

Proč pájení?
DSC02063

Historie pájení čítá již 1000 let. Pájené spoje se již dlouhou dobu používají v domovních instalacích, klimatizaci, topení, elektronice a řadě dalších aplikací. Pájený spoj vydrží po celou dobu životnosti, což je dokázáno. Jiné materiály, jako jsou umělé hmoty, se nepoužívají tak dlouho, aby bylo možné tvrdit totéž. Kromě toho, pokud se Vám to nepovede napoprvé, pájením můžete spoj opětovně zahřát a opravit jej, aniž by bylo nutné jej rozebrat nebo dané díly zcela vyměnit. Můžete si být jisti, že při pájení používáte nejspolehlivější řešení na trhu.

Zeptejte se odborníka
IMG_2749

NEDOCHÁZÍ K DEFORMACI DÍLCŮ

LaserClad - povlaky
IMG_2749

Příchodem přímé diody o vysoké energii (High Power Direct dioda HPDD) začala laserová technologie před několika lety drasticky měnit možnosti navařování. Technologie HPDD udržuje svou vysokou energetickou účinnost a kvalitu, a zároveň výrazně snižuje čas na provedení povlaků a náklady. Zavedením prvního 8kW HPDD laseru v Evropě u společnosti Castolin, můžeme plně využívat výhod této průlomové technologie.

Výhody při spolupráci se společností Castolin:

 • 100 let zkušeností s bojem proti opotřebení a korozi 
 • Dlouholeté zkušenosti s laserovými povlaky: prodej laserových prášků po dobu 10-ti let
 • Vlastní vývoj a výroba všech prášků pro laserové povlaky
 • K dnešnímu dni, 3 diodové LaserClad jednotky instalovány v rámci společnosti Castolin Eutectic celosvětově
 • Zkušenosti s OEM Laser povlaky v ropném průmyslu
 • Hluboké porozumění procesu: rozvíjen prostřednictvím výzkumných projektů s Fraunhoferovým ústavem a AC2T
 • Investice do největšího HPDD laserového zařízení v Evropě a v Asii
VC4W2143

NÍZKÁ ÚROVEŇ HLUKU A VÝPARŮ

Prášky pro žárové nástřiky
VC4W2143

Minimální tepelný příkon, dosažení dobrého napojení se substrátem a široký sortiment slitin představují nenákladné řešení povlakování pro širokou škálu problémů spojených s opotřebením.

DSC08956

PROCES TEPELNÉHO POSTŘIKU S NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITOU

Žárový nástřik obloukem s drátem
DSC08956

Rychlé nanášení, jehož je dosaženo tavením elektrickým obloukem dvou trubičkových nebo plných drátů současně představuje vysoce kvalitní povlakování slitinou za přijatelné ceny. Nástřik na místě pro velké povrchy

DSC01883-final_0

HOMOGENNÍ POVLAKY BEZ PÓRŮ

Žárový nástřik s následným spájením
DSC01883-final_0

Následné spájení poskytne skutečné metalurgické spojení a plně hustý povlak. Znamená to optimální kvalitu povlakování, vynikající v případě závažné abrazi, koroze a oxidace.

HVOF Serbia (1)

OPAKOVATELNÁ KVALITA POVLAKU

HVOF
HVOF Serbia (1)

Studený nástřikový postup při nadzvukové rychlosti částic pro maximální mechanické napojení představuje potažení v letecké kvalitě dostupné za průmyslové ceny, různost materiálů a karbidy je možné aplikovat v tenkých vrstvách.

IMG_4141

DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEZI DOSTUPNOSTÍ A VÝKONEM

Polymerové povlakování
IMG_4141

Dvousložkové produkty aplikované při teplotě prostředí nepředstavují žádné tepelné pokřivení dílů a velmi rychlou a snadnou proceduru. Ochrana nesvařitelných dílů a/nebo komplexní geometrie

Zeptejte se odborníka
DSC_2744

NEJNIŽŠÍ ŘEDĚNÍ, PŘÍVOD TEPLA, DEFORMACE 

Sváření PTA
DSC_2744

Minimální rozředění základního materiálu, okamžitě automatizovaná a snadno kontrolovatelná svářecí lázeň pro Vás představuje vysokou kvalitu a vrstvu odolnou proti opotřebení v široké škále slitin. Vynikající pro sériovou výrobu. V procesu PTA je zaměřována plazma, zatímco je tlačena anodou odolnou vůči žáru, což způsobuje znatelný nárůst hustoty oblouku, energie a teploty. Svařovaná výplň slitiny ve formě rozprašovaného prášku nebo studeného drátu se mění na sloup plazmového oblouku, kde ochranný plyn chrání svařovací lázeň před atmosférou. Castolin vyvinul speciální prášky pro GAP.

DSC00375(1)

ÚČINNÉ I POD VODOU NEBO ZA VĚTRNÉHO POČASÍ ČI BOUŘKY

Sváření MMA
DSC00375(1)

Pokud je oblouk mezi obalenou elektrodou a opracovávaným kusem, trubičkový drát a povrch opracovávaného kusu se roztaví do svarové lázně. Tavení tavného obalu na tyči zároveň vytvoří plyn a strusku, která chrání svarovou lázeň před okolní atmosférou. Struska zatuhne a vychladne a musí být odlomena ze svaru poté, co je sváření dokončeno (nebo před další vrstvou). Castolin vyvinul speciální řadu slitin EutecTrode® elektrod s nízkým tepelným příkonem pro průmyslovou úpravu povrchu, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření obalenou elektrodou (MMA) založeném na nejnovější technologii.

DSC06307

ČISTÉ, EFEKTIVNÍ A LZE SE SNADNO NAUČIT

Sváření MIG/MAG
DSC06307

MIG je podobná MMA tím, že teplo vznikne vytvořením oblouku mezi kovovou elektrodou a opracovávaným dílem. Elektroda se rozpouští a vytváří kapku. Hlavním rozdílem je, že kovová elektroda je drát o malém průměru napájený z cívky a externě dodávaný ochranný plyn je nezbytný. Protože je drát nepřetržitě napájen, o postupu se často hovoří jako o poloautomatickém svařování. Režim pulzu byly vyvinut jako prostředek stabilizace oblouku při nízkých hodnotách proudu pod prahovou úrovní s cílem zabránit zkratu a postříkání. Přenosu kovu je dosaženo aplikací pulzů proudu, každý pulz má dostatečnou sílu pro oddělení kapky. Castolin vyvinul speciální spektrum slitin EnDOtec® (trubičkový drát) a CastoMag®(jednolitý drát) pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření MIG/MAG založeném na nejnovější technologii.

DSC02464

VYSOCE KVALITNÍ A RYCHLÉ POVLAKOVÁNÍ

Sváření otevřeným obloukem
DSC02464

Stálé elektrody pro otevřený oblouk se skládají z vnější vrstvy ze speciální slitiny, jádro je obaleno mikročásticemi o vysoké hustotě. Design umožňuje získat vysoce kvalitní vrstvy při velké rychlosti pro povlak odolný vůči veškerému opotřebení a pro spojování. V rámci této technologie lze vyrobit řadu slitin různého složení. Castolin vyvinul speciální slitiny bez ochranného plynu TeroMatec® (plněný drát) elektrod s nízkým tepelným příkonem pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojovací aplikace.

DSC02296

VYŽADUJE SE VYSOKÁ MÍRA DOVEDNOSTÍ OBSLUHY

Sváření TIG
DSC02296

V procesu TIG se oblouk vytváří mezi zamířenou wolframovou elektrodou a opracovávanou částí v inertní atmosféře argonu nebo helia. Oblouk nízké intenzity vzniklý zamířenou elektrodou je ideální pro vysoce kvalitní a precizní svařování. Protože wolframová elektroda není během svařování spotřebována, teplo oblouku rozpustí základní kov a samostatnou plnicí tyč lze přidat do svářecí lázně, pokud je to třeba. Castolin vyvinul speciální slitinu CastoTig® pro průmyslovou úpravu proti opotřebení, opravy a spojové aplikace podporované kompletním, vysoce kvalitním vybavením ke sváření CastoTIG® založeném na nejnovější technologii.

shutterstock_41657632_plasma_cutting

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE

Řezání plazmou
shutterstock_41657632_plasma_cutting

Řezání plazmou bylo vždy považováno za alternativu řezání kyslíkem. Důležitý rozdíl mezi těmito dvěma postupy je, že zatímco kyslík oxiduje kov a teplo z exotermické reakce rozpouští kov, u plazmy se pro tavení kovu používá teplo z oblouku. Schopnost tavit kov bez oxidace je nezbytná při řezání kovů, jako je nerezová ocel, což vytváří oxidy při vysokých teplotách. Plazma je účinný způsob řezání tenkých i silných materiálů. Ruční hořáky dokážou obvykle řezat až 2 palce (48 mm) silný ocelový plát a mnohem výkonnější počítačem řízené hořáky dokážou proděravět a řezat ocel silnou až 12 palců (300 mm). Castolin vyvinul kompletní, vysoce kvalitní zařízení pro řezání plazmou nazývané AirJet, jež je založeno na nejnovější technologii.

Zeptejte se odborníka