Přejít k hlavnímu obsahu
Služby

Naším cílem je snížit vaše náklady na údržbu

Máme know-how, jak tuto práci udělat včas a správně hned napoprvé

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.

V posledních letech byla oddělení údržby pod rostoucím tlakem nejen snižovat provozní náklady, ale také zvyšovat provozní výkon a efektivitu. Oddělení údržby proto může hrát rozhodující roli při snižování prostojů a zjednodušování inventáře výběrem komponentů s dlouhou životností, které prodlužují intervaly výpadků. Oprava součástí místo jejich výměny přináší okamžité úspory a vylučuje drahé prostoje při čekání na doručení dílů. Renovovaná část bude mít navíc prodlouženou životnost, pokud je aplikován nátěr odolný proti opotřebení. Společnost Castolin Eutectic je předním světovým hráčem v boji proti opotřebení a poskytování specializovaných řešení spojů v drsných provozních podmínkách. Analýza mechanismů opotřebení a nalezení správného řešení pro ochranu vašich strojů a zařízení jsou hlavními úkoly našich 400 specialistů na praktické aplikace.

Schwenk Mergelstetten 005

Až pěti či vícenásobné prodloužení životnosti

Potrubí a kolena nahrazena našimi trubkami CastoTubes®
Schwenk Mergelstetten 005

Potrubí a kolena odolné proti otěru/erozi jsou jedním z nejčastějších požadavků těžkého průmyslu s vysoce rozšířenou pneumatickou dopravou jemných surovin, jako je slínek, oxidy kovů, uhlí, dřevěná štěpka, plastové pelety nebo minerály. V dnešní době se neustále skloňuje slovo „produktivita“, což posunuje transportní rychlosti až na samou mez možností a zvyšuje erozivní účinek částic. Míra opotřebení na vnitřním povrchu závisí nejen na množství částic, jejich tvrdosti, velikosti, tvaru a rychlosti, ale také na geometrii potrubí.

Potrubí a kolena nahrazená našimi snadno svařovatelnými trubkami z měkké oceli CastoTubes®, vnitřně vyztuženy slitinou TeroMatec 4666, nabízejí výjimečnou odolnost proti opotřebení a zvyšují dostupnost vašeho majetku. Trubky CastoTubes® nabízí významné výhody:

  • Přinášejí delší životnost než běžný díl
  • Prodlužují dobu mezi dvěma intervaly údržby. Umožňují delší období produkce
  • Snižují frekvenci vypínání a spouštění, tato období vás stojí peníze
  • Zkracují dobu údržby rychlým a snadným řešením výměny
  • Snižují potíže s údržbou tím, že jde o lehké řešení ve srovnání s těžkými trubkami
  • Snižují přípravu údržby, zejména v obtížně dosažitelných polohách, kde musí být před každou opravou namontováno a demontováno lešení
Whertec
Off
Zeptejte se odborníka