Přejít k hlavnímu obsahu
Průmyslová odvětví

Odpad a recyklace

Pracujeme podle zásad oběhového hospodářství. Nevyhazujte odpad.

Choose a category

tires

Před likvidací jsou pneumatiky obvykle rozdrceny

Drtič pneumatik
tires

Na skládkách se pneumatiky rozkládají až stovky let, navíc zabírají mnoho prostoru a rovněž představují velké riziko požáru. Používání pneumatik jako paliva je slibné, avšak doprava do spaloven může být nákladná. Kvůli těchto důvodů jsou pneumatiky před likvidací nebo spalováním často rozdrceny a směs je používána jako pryžový materiál. Drcený pryžový materiál se ve zvyšující se míře používá při stavbě silnic - gumový asfalt nebo „tichý“ asfalt, případně jako pružný základ pro běžecké dráhy nebo tenisové kurty.

Western Rubber Grizzley 80S rebuild with DO327 2018-10-24 08.53.05

Abraze, eroze a opotřebování při kontaktu kovů

Otěrová plocha nožů drtiče pneumatik
Western Rubber Grizzley 80S rebuild with DO327 2018-10-24 08.53.05

Zákazník požadoval výměnu řešení systému s několika kovovými lany za systém s jedním lanem s tvrdým povrchem, který by byl schopen absolvovat několik průchodů o 12 až 20 mm bez vzniku trhlin. Předchozí řešení zákazníka zahrnovalo systém 7018 a dvě samostatná kovová lana, u kterých docházelo ke vzniku trhlin již po několika průchodech. U ocelových výztuží opotřebovaných pneumatik docházelo k trhlinám, což způsobovalo odlupování a předčasné opotřebování. Schopnost vícenásobného průchodu a vysoká tvrdost našeho EnDOtec DO*327 splnila požadavky zákazníka a poskytla řešení s jediným zdrojem.

shutterstock_1439921519

Lepší účinnost čerpání

Šneky
shutterstock_1439921519

Odstředivé šneky kalových čerpadel jsou vystaveny působení eroze listů a ve výstupních otvorech, která je způsobena přenášenými pevnými částicemi. Povlak EutecTrode XHD 6868 byl použit k novému sestavení šneků s vysokou odolností proti korozi a svařování bez vzniku trhlin. K opotřebení nejnáchylnější oblasti listů a otvorů byly chráněny práškem Eutalloy, který umožňuje velmi přesné řízení tolerancí součástí a dosažení lepší účinnosti čerpání.

MHKW Essen Karnap 07.03.2007 008

Recyklace kovů a vozidel na konci životnosti

Drapáky
MHKW Essen Karnap 07.03.2007 008

Při recyklaci vozidel jsou drapáky náchylné na velmi závažné opotřebování v důsledku působení přenášeného materiálů a působících rázů. Celá řada ochranných povlaků a součástí odolných proti opotřebování, které společnost Castolin Eutectic nabízí, poskytuje lepší příležitost k posílení nástrojů a zvýšení účinnosti práce. Společnost Castolin Eutectic vyrábí produkty, jako je například EnDOtec DO33, DO327 a DO15, které zlepšují životnost těchto nástrojů.

Zeptejte se odborníka

Objevte další průmyslová odvětví

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.
Sdílejte naše know-how v oblasti sváření, pájení a povlakování
Brožury
Tire Shredder Brochure_v1.pdf
Services English
Tire Shredding Repair