Přejít k hlavnímu obsahu
Služby

Naším cílem je snížit vaše náklady na údržbu

Máme know-how, jak tuto práci udělat včas a správně hned napoprvé

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.

Preventivní údržba se používá k ochraně vašich součástí před oděrem, erozí, korozí, kavitací a opotřebením pojiva. Cílem je udržet vaše aktiva v optimálním stavu a omezit neplánované opravy, čímž se v konečném důsledku předejde defektu. Vyztužené díly nabízí výrazně lepší provozuschopnost než nové nechráněné součásti. Společnost Castolin Eutectic provádí preventivní údržbu trubek kotlů, šroubů, válců a mnoho dalšího.

9P5A6881

Ochrana proti strusce, popílku a úsadám TĚKAVÝCH látek

TubeArmor
9P5A6881

I když trubky v kotli vypadají robustně, vyžadují náročnou péči a údržbu. Důvodem je struska – její jemné částečky, které se hromadí na trubkách a způsobují korozi, erozi, a vedou k netěsnostem a dalším poruchám. Příliš mnoho strusky doslova dusí kotle omezením proudu spalin. Jakmile se to stane, zadaný poměr vzduch-palivo již neplatí, což způsobuje nesprávné spalování paliva.již neplatí, což způsobuje nesprávné spalování paliva. A pokud má palivo vysoký obsah minerálů, dochází k vytváření nápeků. Tube Armor je keramický povlak který pomáhá zabránit usazování strusky na trubkách a teplosměnných plochách. Jedná se o neporézní, nereaktivní vrstvu, která odolává popelu, oxidaci, erozi, pyritové korozi, pronikání síry a nebezpečným chemickým produktům. Tube Armor se aplikuje na připravený povrch v několika vrstvách hned po sobě, dokud není dosaženo doporučené tloušťky. Výkonný nástřikový systém nám umožňuje nanést až 2000 m2 během jednoho dne.

Whertec
Off
Zeptejte se odborníka