Přejít k hlavnímu obsahu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a našich a zákazníků. Ochrana a zabezpečení osobních údajů je pro nás tou nejvyšší prioritou. Společnost Castolin Eutectic Group, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Germany (tel. +420 283 090 077, e-mail: [email protected], dále jen „my“ nebo „nás“), proto přísně dodržuje pravidla obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a pravidla německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Jako správci vás v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR níže uvedeným Prohlášením o ochraně osobních údajů informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, tedy jaký typ údajů shromažďujeme a za jakým účelem je zpracováváme.

(1) Co jsou osobní údaje?

GDPR stanoví definici osobních údajů. Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Zahrnují tedy mimo jiné vaše pravé jméno, telefonní číslo nebo datum narození.

(2) Zaznamenávání údajů

Obecně platí, že při používání našich webových stránek není nutné zadávat žádné osobní údaje. Při návštěvě našich webových stránek však webový server automaticky registruje takzvané log soubory. Data uložená v těchto souborech zahrnují například typ a verzi prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL (dříve navštívená stránka), IP adresu počítače, který stránku načítá, včetně zeměpisné polohy a data a času přístupu k serveru, dobu trvání návštěvy a požadavek klienta na soubor (název souboru a adresu URL). Tyto údaje jsou shromažďovány výhradně pro statistické účely. Nepředávají se třetím stranám, ať pro komerční nebo jiné účely. Neprovádíme žádnou kombinaci těchto údajů s jinými daty z jiných zdrojů. Shromažďování a zpracovávání těchto údajů probíhá tak, aby bylo umožněno vlastní využívání webových stránek na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytování a správa našich webových stránek se všemi jejich funkcemi.

Data uložená v log souborech jsou ukládána pouze po omezenou dobu a jsou automaticky odstraňována v pravidelných intervalech po uplynutí 60 dnů.

Vyhrazujeme si právo ověřit tyto údaje k pozdějšímu datu, pokud se dozvíme konkrétní údaje týkající se nezákonného použití. Toto ověřování se provádí výhradně za účelem odhalování a předcházení nezákonnému používání našich webových stránek na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je snaha zaručit bezpečnost naší nabídky a zabránit zneužití.

(3) Další shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme nebo zpracováváme pouze v případě, že tyto údaje dobrovolně poskytnete, například v rámci požadavku. V tomto případě všechny vaše údaje z požadavku uložíme a používáme. Jde zejména o kontaktní údaje, které jste poskytli, které se používají ke splnění účelu souvisejícího se sdělením údajů, například pro zpracování vašeho požadavku a pro případ následných dotazů.  Základem pro uchovávání a používání těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, za předpokladu, že u nás tyto osobní údaje zadáte za účelem navázání smluvního vztahu. Pouze v těchto případech se uvedení osobních údajů vyžaduje, a to na základě čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR. V opačném případě ukládání a využití údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je řádné vyřízení vašich požadavků.

Pokud nás pověříte poskytnutím služby nebo přepravou zboží, budeme shromažďovat, uchovávat a používat vaše osobní údaje v podstatě pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby nebo pro realizaci smlouvy. Právním základem pro související zpracování údajů je ve všech případech čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za tímto účelem může být nezbytné sdělit vaše osobní údaje společnostem, které si najímáme pro poskytnutí služby nebo pro zpracování smlouvy. Tyto společnosti zahrnují například dopravní společnosti nebo jiné poskytovatele služeb. Toto sdělování poskytovatelům služeb, které využíváme, rovněž probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Ve všech případech, kdy ke zpracování dat, jak je popsáno výše, dochází za účelem plnění smlouvy, je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro uzavření smlouvy (viz čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR). Smlouvu nemůžeme provádět bez vašich osobních údajů.

(4) Přihlášení k odběru služeb webových stránek, newsletter

Vaši platnou e-mailovou adresu budeme potřebovat, pokud se přihlásíte k odběru služeb našich webových stránek nebo našeho newsletteru.  Za účelem ověření, že jste skutečně vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním objednaných novinek e-mailem nebo se zasíláním newsletteru, vám ihned po vaší registraci pošleme na uvedenou adresu e-mail obsahující potvrzovací odkaz pro vaši registraci pro příslušnou službu, tedy službu našich webových stránek nebo newsletter. Vaše registrace nabude účinnosti až potvrzením, které provedete kliknutím na uvedený odkaz (tzv. proces dvojího souhlasu, double opt-in process). Žádné jiné údaje shromažďovány nebudou. Tyto údaje budou shromažďovány a použity pouze k poskytování objednaných služeb nebo k zasílání newsletteru a k zaznamenání našeho pověření v tomto směru. Žádné z údajů nebudou sdělovány třetím stranám. Svůj souhlas s uložením e-mailové adresy a s jejím použitím pro zasílání pošty a e-mailových novinek či newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz „odhlásit“ uvedený v newsletteru. Právním základem ve vztahu k newsletteru a další objednaným e-mailovým zprávám je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

(5) Zpracování údajů v průběhu podání žádosti

Vaše osobní údaje, které jste poskytli v rámci žádosti (zpravidla kontaktní údaje, průvodní dopis a dokumenty připojené k žádosti, společně dále jen jako „údaje ze žádosti“), budou pouze uloženy v elektronické podobě a použity pro účely zpracování žádosti. K jejich zpřístupnění třetím stranám mimo společnost Eutectic Group nedojde. K vašim údajům budou mít přístup osoby z následujících skupin: zaměstnanci v oblastech lidských zdrojů, odpovědní vedoucí pracovníci a rada zaměstnanců (pokud je zřízena). Pokud by došlo k druhému pohovoru, váš životopis bude poskytnut vašim budoucím kolegům, aby se mohli na pohovor připravit. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost a s vaší žádostí budou zacházet naprosto diskrétně.

Shromažďování a zpracovávání údajů v rámci podání žádosti o volné pracovní místo u společnosti Castolin Eutectic Group probíhá v souladu s čl. 88 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Pokud budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu jednoho roku po uzavření vaší žádosti v našem systému pro řízení uchazečů, budeme tak činit v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolného souhlasu, který získáme samostatně, bude-li to nutné v průběhu řízení o přihlášce. V opačném případě budou vaše údaje (údaje ze žádosti a výsledky pohovoru) z našeho systému řízení uchazečů zcela vymazány nejpozději po uplynutí šesti měsíců od ukončení procesu zpracování žádosti.

(6) Soubory cookies
(7) Analýza webu pomocí nástroje Matomo Analytics 

Tento web používá Matomo Analytics, software vydaný pod licencí GNU General Public License v3.0. Matomo nabízí pokročilého správce obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že webové stránky jsou plně v souladu s novým nařízením. Matomo je v souladu s řadou zákonů o ochraně osobních údajů po celém světě, jako jsou GDPR, HIPAA, CCPA, LGPD a PECR. 

Europa Analytics je založena na platformě Matomo, což je přední analytická platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která poskytuje relevantní a spolehlivé informace o chování uživatelů. Data a informace shromážděné pomocí Matomo jsou 100% vlastnictvím a pod kontrolou Evropské komise. To zaručuje dodržování přísných předpisů a zákonů o ochraně osobních údajů. Matomo používají po celém světě velké společnosti, malé a střední podniky, vlády a neziskové organizace. 

Pro určité technické zpracování dat a/nebo nabídku služeb využívá Matomo vybrané důvěryhodné externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a splňují vysoké standardy ochrany a zabezpečení dat. Společnost Matomo využívá ke zpracování shromážděných údajů následující dílčí zpracovatele: AlwaysData umístěná v Evropě, ve Francii, zabezpečuje infrastrukturu pro servery a databáze a protokoly umístěné v Paříži, ve Francii.  

Jak společnost Matomo Analytics zajišťuje soulad s GDPR: 

 • Anonymizace dat 
 • Správce GDPR 
 • Uživatelé se mohou odhlásit z veškerého sledování 
 • Soubory cookie první strany ve výchozím nastavení 
 • Lidé si mohou shromážděná data zobrazit 
 • Možnost vymazat údaje návštěvníků na vyžádání 
 • Údaje se nepoužívají k žádným dalším účelům (ve srovnání s Google Analytics) 
 • Anonymizace IP 
 • Protokol návštěvníků a profily lze vypnout 
 • Data jsou uložena v EU (Matomo Cloud) nebo v libovolné zemi dle vašeho výběru (Matomo On-Premise). 

Matomo ve výchozím nastavení sleduje následující informace: 

 • IP adresa uživatele (viz také: Anonymizace IP). 
 • Datum a čas požadavku 
 • Název prohlížené stránky (Page Title) 
 • Adresa URL prohlížené stránky (Page URL) 
 • Adresa URL stránky, která byla zobrazena před aktuální stránkou (Referrer URL). 
 • Použité rozlišení obrazovky 
 • Čas v místním časovém pásmu uživatele 
 • Soubory, na které bylo kliknuto a které byly staženy 
 • Odkazy na externí doménu, na které bylo kliknuto 
 • Čas generování stránek 
 • Poloha uživatele: země, region, město, přibližná zeměpisná šířka a délka 
 • Hlavní jazyk používaného prohlížeče 
 • User Agent používaného prohlížeče. 
(8) Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to není nezbytně nutné pro poskytování služby nebo pro realizaci smlouvy. Proto jsou vaše údaje předávány třetím stranám pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR anebo pro účely plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jakékoli sdělování údajů státním úřadům a orgánům, které mají právo na informace, probíhá pouze v rámci zákonné informační povinnosti nebo pokud nám tato povinnost vznikla na základě platného rozhodnutí o povinnosti poskytnout informace. V takovém případě je sdělení vašich údajů vyžadováno čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

Pokud poskytovatelé služeb přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, zajistili jsme formou právních, technických a organizačních opatření a pravidelných kontrolních opatření, aby byla dodržována pravidla stanovená právními předpisy o ochraně údajů.

(9) Obecná doba uložení a smazání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění zamýšleného účelu (např. plnění smlouvy, odpověď na vaše požadavek) nebo z oprávněných důvodů podle čl. 17 odst. 3 GDPR, např. po zákonnou dobu v případě požadavku na uložení údajů. Pokud zákonné požadavky na uchování údajů, stanovené například daňovými a obchodními předpisy, brání vymazání vašich osobních údajů, zpracování vašich údajů omezujeme; údaje budou následně smazány v souladu s právními předpisy.

Údaje o žadateli budou vymazány nejpozději do šesti měsíců po ukončení procesu zpracování žádosti, ledaže nám udělíte souhlas s uchováváním údajů nad tento rámec nebo v případě existence oprávněných důvodů na naší straně, například obhajoby právních nároků, které brání vymazání dat.

(10) Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijímáme technická a organizační preventivní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému pozměnění vašich osobních údajů. Všechny poskytnuté osobní údaje uchováváme na zabezpečených serverech (chráněných heslem a firewallem). Všechny elektronické transakce, které s námi provedete nebo které od nás obdržíte, jsou šifrované. Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet není sám o sobě zcela bezpečný a že nejsme schopni zaručit bezpečnost dat přenášených přes internet. Sami odpovídáte za zajištění důvěrnosti svého hesla a uživatelských identifikačních údajů. Nebudeme po vás požadovat heslo, které jste použili při registraci k našim webovým službám.

(11) Vaše práva jako subjektu údajů

Informace o vašich údajích, které jsme si uložili, vám poskytneme zdarma a kdykoli, aniž byste museli uvádět důvod. Kromě toho máte právo na opravu nesprávných údajů (článek 16 GDPR), jakož i na výmaz svých osobních údajů (článek 17 GDPR) nebo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR). Pokud je základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (soulad s oprávněnými zájmy), máte podle čl. 21 GDPR právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že existují důvody, které vyplývají z vaší zvláštní situace, nebo pokud je námitka proti zpracování údajů namířena proti zpracování za účelem přímé reklamy. V posledním uvedeném případě máte obecné právo na námitku bez uvedení důvodů v důsledku vaší zvláštní situace, které budeme respektovat (čl. 21 odst. 2 GDPR). Pokud vznesete námitku z důvodů souvisejících s vaší zvláštní situací, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme schopni uvést oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud ke zpracování nedochází za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (čl. 21 odst. 1 GDPR).

Svůj souhlas, který jste nám poskytli se shromažďováním a používáním údajů, můžete také svobodně odvolat, a to bez uvedení důvodu a s účinkem v budoucnu.

Pokud jste nám poskytli své údaje a my tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, můžete požadovat, aby vám tyto údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky možné (tzv. právo na přenositelnost údajů). Kromě toho máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování dat z naší strany porušuje právní předpisy.

Pro vymáhání výše uvedených práv se prosím obracejte na naši kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů.

(12) Náš inspektor ochrany údajů

Naše společnost jmenovala interní koordinátory ochrany údajů a externího inspektora ochrany údajů.  Tito pracovníci provádějí organizační a technická opatření a zajišťují, aby vaše osobní údaje byly řádně chráněny. S dotazy na ochranu údajů se obracejte na inspektora ochrany údajů společnosti Castolin Eutectic Group na adrese [email protected].

Jako poštovní kontaktní údaje prosím použijte poštovní adresu uvedenou výše, v úvodu.

(13) Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné poskytovatele, na které se nevztahuje naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Nevztahují se na takový obsah a na webové stránky třetích stran, na které naše webové stránky pouze poskytují odkaz. To platí zejména pro stránky sociálních sítí, například Linkedin, YouTube apod. Zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím těchto stránek na sociálních sítích uskutečňují příslušní provozovatelé uvedených sítí a my nejsme uvedené zpracování schopni ovlivnit. To platí i pro vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím takové platformy, například pokud napíšete na náš profil na příslušné stránce na některé sociální síti. Pokud používání internetových stránek jiných poskytovatelů představuje shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, seznamte se prosím s podmínkami ochrany údajů stanovené příslušném poskytovatelem. Informace o zacházení s vašimi osobními údaji a o jejich ochraně na těchto platformách naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele příslušné platformy. Pokud však uchováváme a používáme vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím stránky na sociální síti nebo které obdržíme od stránky sociální sítě, na našich vlastních serverech za účelem zpracování vašeho požadavku, k řešení vašeho problému nebo pro jiné účely, pak prohlášení uvedená výše v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů samozřejmě platí.

(14) Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit stávající Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci platných právních předpisů a zveřejnit novelizovanou verzi na našich webových stránkách, bude-li to nutné například v důsledku nového technického vývoje, změny právních předpisů nebo změn v naší obchodní činnosti. Doporučujeme vám proto tuto stránku čas od času navštívit a ujistit se, že jste obeznámeni s aktuálně platným zněním našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.