Přejít k hlavnímu obsahu
Certifikace

Kvalita

Většina všech výrobních závodů má certifikaci dle ISO 9001:2015

Kvalita

Did you know Castolin Eutectic launched an e-commerce site https://shop.castolin.com?

 

Deliveries are currently only to UK, Germany & Austria. Here's a discount code for your first online purchase: RABATT10

Enjoy!

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.
STANDARDY KVALITY
Snaha o dokonalost

Společnost Castolin Eutectic musí zajistit špičkový standard kvality výrobků a služeb. Abychom udrželi tento standard kvality, který nás odlišuje od ostatních, budeme se snažit o dokonalost ve všem, co děláme. Stanovíme si cíle, pro které nás naši zákazníci budou uznávat coby lídra v oblasti kvality a spokojenosti zákazníků.

Většina našich výrobních závodů má certifikaci ISO 9001: 2015. Abychom vám mohli poskytovat opravy vynikající kvality, úzce spolupracujeme s odbornými instituty jako TÜV a Welding Association. Svářeči na mnoha dílnách mají certifikát SCC.

Obrázek
quality-control-white-border-2

Naším cílem je dosáhnout plné spokojenosti a důvěry zákazníků tím, že zajistíme, aby všechny vyráběné produkty nebo služby splňovaly požadavky zákazníků.

Politika kvality

Hlavní zásady

Společnost Castolin Eutectic se zavázala k vynikající kvalitě provozu a služeb a tato globální politika kvality je zaměřena na kontrolu všech aspektů ovlivňujících kvalitu v rámci společnosti. Prokazuje také závazek společnosti Castolin Eutectic vůči celkové kvalitě a jasně stanoví, že v oblasti kvality nelze přijímat žádné kompromisy.

Hlavní cíle

  • Dosáhnout ve společnosti Castolin Eutectic plné spokojenosti a důvěry zákazníků tím, že zajistíme, aby všechny vyráběné produkty nebo služby splňovaly požadavky zákazníků.
  • Zajistit prostřednictvím systému řízení kvality, aby veškerá práce byla prováděna hned napoprvé správně.
  • Neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků a služeb Castolin Eutectic.
  • Používat systém dokumentace nesouladu pro účely nápravných a preventivních opatření a neustálé zlepšování.
  • Všechny společnosti ve skupině si stanoví a budou používat cíle kvality s procedurálním závazkem snižovat „interní“ i „externí“ úrovně odmítání v souvislosti se zákazníkem a zvyšovat efektivitu procesu prostřednictvím definované strategie.
  • Společnost si stanoví cíle kvality, které budou jádrem obchodního plánu. Ty zahrnují: 1) spokojenost zákazníků, 2) optimalizaci procesu a 3) pravidelné přezkumy ze strany vedení společnosti zaměřené na trvalé zlepšování systému kvality.
  • Zajistit, aby všichni zaměstnanci rozuměli politice kvality.
  • Zajistit, aby za zlepšování kvality odpovídali všichni zaměstnanci a aby všichni zaměstnanci chápali důsledky špatné kvality.
  • Všichni subdodavatelé a dodavatelé musí být seznámeni s politikou kvality společnosti Castolin Eutectic a dodržují sjednané a odpovídající požadavky na kvalitu.
  • Generální ředitelé budou s využitím vstupních informací od místních týmů vedení a místních specialistů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životní prostředí provádět v pravidelných intervalech kontroly a tuto politiku revidovat.
Certifikáty
Certifikát TÜV​
Certifikát shody řízení výroby u výrobce
Certifikát TÜV​
Quality and Environmental Policy
Quality and Environmental Policy (Central European Warehouse)
Conflict materials framework
Certificate of Registration of Occupational Health and Safety Management System
Quality Management System ISO 9001:2015 (Dublin)
Quality Management System ISO 9001:2015 (Central European Warehouse)
Certificate Environmental Management System ISO 14001:2015 (Dublin)
Certificate Environmental Management System ISO 14001:2015 (Central European Warehouse)