Přejít k hlavnímu obsahu
Průmyslová odvětví

Cukr

Prodlužujte životnost, udržujte profil součásti, vylepšujte extrakci, omezujte prostoje.

Choose a category

sugarcane-farm

Až 3krát delší životnost

Sklizeče
sugarcane-farm

Při sklizni cukrové třtiny je žací stroj vystaven vysokému tření způsobenému kontaktem s lodyhami cukrové třtiny a vnější špíny, písku a kamení z pole. Žací stroj obsahuje několik součástí, které jsou tomuto opotřebení vystaveny: rozdělovače sklizně, podávací válce, základní řezáky a sekací válce. Životnost součástí žacího stroje, které jsou vystaveny vysokému opotřebení, lze výrazně prodloužit navařením tvrdého povlaku buď elektrodou EnDOtec 6710 XHD, nebo samostínicím drátem TeroMatec OA 4603. V porovnání s původními díly vybavení lze až trojnásobně prodloužit životnost.

sugarcane-stems

Opotřebení zvyšuje špína a kameny

Nože a kladiva
sugarcane-stems

Nařezané části lodyh cukrové řepy, které jsou shromážděny žacími stroji, je nutné rozlomit, aby byl odhalen vnitřní materiál, než dojde k extrakci šťávy v třtinových cukrovarech. Tato fáze přípravy patří mezi nejdůležitější části zpracovávání cukrové řepy, protože významně ovlivňuje účinnost získání šťávy během mletí. Provádí se pomocí sekáčů a cupovaček (trhaček). Tento typ vybavení používá k rozložení třtiny nože a/nebo kladiva. Vnější špína a kamení během této fáze zpracování přispívají k opotřebení nožů a kladiv. Pokud je písek převládajícím materiálem doprovázejícím cukrovou třtinu, na tyto díly lze navařit tvrdý povlak pomocí elektrod EnDOtec 6710 XHD nebo EnDOtec 4004N, případně drátem otevřeného oblouku TeroMatec OA 4603. Pokud jsou převládajícím materiálem doprovázejícím cukrovou třtinu kameny, lze k navaření odolnějšího tvrdého povlaku použít drát TeroMatec OA 4923.

 

DSC06904

Zvyšte účinnost extrakce šťávy

Drticí válce (válcové mlýny na cukrovou třtinu)
DSC06904

Šťáva je extrahována z rozcupované cukrové třtiny rozdrcením produktu ve válcovém mlýnu. Typický mlýn je složen ze tři litinových drticích válců, které do sebe vzájemně zapadají (horní válec, podávací válec a vyprazdňovací válec). Obvykle je série těchto válců použita postupně (což se nazývá válcovací trať), aby se maximalizovala účinnost extrakce. Drticí válce jsou strojově opracovány, aby měli po celé délce válce drážkovaný profil (zuby). Povrchy drážek/zubů jsou opatřeny tvrdým povlakem v jedinečném profilu, aby „svíraly“, což výrazně zvyšuje účinnost extrakce šťávy. Na špičce zubů jsou vytvořeny přerušované návary, které vytváří něco jako hák, který pomáhá nabírat rozcupovanou třtinu. Dále jsou použity další elektrody nebo dráty, které mají zajistit hrubou strukturu stran zubů, která napomáhá s nabíráním rozcupované třtiny. Na zuby drticího válce jsou použity konkrétně tyto produkty:

  • EutecTrode 4040 nebo TeroMatec OA 4617
  • EutecTrode 27 nebo EnDOtec DO*21
  • AbraTec 6710 XHD / EutecTrode 4004N nebo TeroMatec OA 4633
  • SugarTec GG / SugarMill 1000 nebo SugarTec TUB
master 2

Neustálé opotřebení vlákny třtiny a částicemi písku

Odpadová deska válcového mlýnu na cukrovou třtinu
master 2

Velmi důležitou součástí běžného tříválcového mlýnu na cukrovou třtinu je odpadová deska. Nachází se mezi třemi drticími válci a je upravena konkrétním provozním podmínkám každého mlýnu. Na odpadovou desku je také nutno navařit tvrdý povlak kvůli neustálému opotřebení vlákny cukrové třtiny a vnějším pískovým částicím. Typická metoda navaření tvrdého povlaku zahrnuje použití EnDOtec 6710 XHD na horní část odpadové desky a postříkání a rozpuštění Eutalloy 10009 na stranách zubů odpadové desky. Pro ještě extrémnější podmínky lze na vrchní část zubů aplikovat pájkovací tyčinku ElastoDur 7888T nebo je postříkat a rozpustit na nich prášek Eutalloy PE 8913.

Zeptejte se odborníka

Objevte další průmyslová odvětví

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.
Sdílejte naše know-how v oblasti sváření, pájení a povlakování
Brožury
Services English
Sugar Industry applications
AbraTec 6710 XHD
Welding English
AbraTec 6710 XHD

Multi-carbide hardfacing electrode resistant to particulate abrasion.

EutecTrode 27
Welding English
EutecTrode 27

Non-machinable electrode for contaminated and porous cast iron. Use as a buffering layer before using other electrodes.