Přejít k hlavnímu obsahu
Průmyslová odvětví
Sklo
Řešení povrchového inženýrství pro výrobu a opravy skleněných forem.

Choose a category

Jak se vyrábějí skleněné nádoby

Proces tvarování skla

Všechny skleněné nádoby se vytvářejí ve dvou stupních. Kus skla, známý jako „kapka“, je předlisován v prázdné formě buď vyfukováním do tvaru, nebo lisováním pístem. „Kapka“ skla se rozřeže do správného tvaru a hmotnosti v horní peci a gravitací je přiváděna do prázdné formy. Hotová skleněná nádoba se potom vyfukuje do hotové formy. Výroba nádob vyfukováním předem formovaného tvaru do konečné podoby se označuje jako výroba vyfukováním. Výroba nádob lisováním předem formovaného tvaru pístem a vyfouknutím do konečné podoby se označuje jako výroba lisováním. Stroje na tvarování skla jsou uspořádány v několika oddílech. Každý oddíl obsahuje až čtyři formy, a označují se jako jednodílné až čtyřdílné.

Máme dlouholeté zkušenosti s opravami forem na skleněné výrobky

Potahy prášky připravenými interně

Tradičním materiálem, který se používá pro výrobu forem na skleněné nádoby, je litina. Řada prášků společnosti Castolin Eutectic pro Spray/Fuse, Eutalloy® RW a PTA byla vyvinuta tak, aby pokryla celou škálu různých slitin litiny, které se v současné době v průmyslu používají, ve všech požadovaných tvrdostech. Použití bronzu, zejména u foukacích forem, spodních desek a prstenců hrdla, se stává stále populárnější, protože výrobci skla se snaží zvýšit tepelnou vodivost součástí, a tím i rychlost procesu. Řada PTA prášků společnosti Castolin Eutectic byla vyvinuta speciálně pro svařování a ochranu bronzových součástí v řadě tvrdostí. Obdobně je řada prášků Eutalloy® RW stejně vhodná pro potahování oceli jako pro tradiční litinu.

Připraveno k instalaci

Dopravní skluzy
 • Prodlužte životnost skluzů na sklo až 5krát zakoupením skluzů, vložek, násypek a dalších dílů náchylných k opotřebení.
 • Vyrobeno z jedné z 8 desek CastoDur Diamond Plate (CDP®), které jsou odolné k otěru.
 • Slitiny chromu a wolframu
 • Tvrdosti od 54 do 71 HRC

CastoTubes® pro přepravu laminátu

Žlaby na střepy

Pro výrobce izolace ze skleněných vláken jsou roztavená skleněná vlákna protlačovaná skluzem na střepy, původně vyráběným z keramické poloviční trubky. Původní životnost keramické poloviční trubky byla pouze 6 měsíců. Tato část byla vystavena teplu a otěru. Castolin Eutectic uvedla na trh CastoTubes®, trubky s vnitřním tvrzením s komplexními karbidy (4666). V této aplikaci se používají již více než 2 roky a stále odolávají extrémnímu abrazivnímu prostředí.

Trpí v důsledku oděru

Skluz na vyřazené části

Během procesu výroby lahví se odmítnuté výrobky recyklují. Protože jsou skleněné nádoby stále horké, jejich vadné části procházejí vyhazovacím žlabem a padají do koše pro budoucí recyklaci. Předchozí řešení sestávalo ze skluzu vyrobeného z desky z měkké oceli, která se rychle opotřebovávala. Společnost měla časté neplánované zastávky kvůli nutnosti provádět opravy a údržbu. Naše servisní dílny vyráběly skluzu s otěruvzdornou deskou z kvalitního karbidu chromu CDP®. Zákazník tak získává ohromné prodloužení životnosti. Otěr je v tomto případě hlavním typem opotřebení. Velký skluz ve spodní části slouží pro ruční odebírání vadných částí. Malý a tenký skluz nahoře slouží k automatickému pneumatickému vyřazování.

Naše servisní dílny vyrábějí součásti na klíč

Třícestný trychtýřový skluz

Přední výrobce skleněných lahví vyrábí všechny druhy skleněných obalů, od pivních lahví a sklenic po zakázkové a limitované edice skleněných obalů pro různá průmyslová odvětví. Hlavními surovinami používanými při výrobě skla jsou recyklované sklo (střepy), písek (oxid křemičitý) a chemikálie. Ke kalibrování správného množství použité suroviny je každá z těchto složek vedena přes trubku se třemi rameny. Původním řešením byl třícestný trychtýřový skluz vyrobený z měkké oceli, který se rychle opotřeboval. Protože tento složitý trychtýřový skluz hraje klíčovou roli ve výrobním procesu, jakékoli selhání způsobuje vypnutí zařízení. Naše servisní dílny vyrobily nový třícestný trychtýřovitý skluz z CastoTubes®. Jednalo se o vlastní konstrukci, řešení na klíč ihned připravené k instalaci. Konstrukce byla tak přesná, že výměna trvala jen krátkou dobu, prakticky bez výrobních ztrát.

Zvyšte životnost až 4krát

Míchací pánev a vyložení směšovače
 • Chraňte svou investici a prodlužte životnost až čtyřikrát vyložením svého směšovače deskami CDP®.
 • Míchací pánve připravené k instalaci vyrobené podle specifikací zákazníka z desek z komplexního karbidu chromu.
 • Minimalizujte prostoje a snižte náklady na údržbu.
 • Dostupné v tloušťkách od 1/4” do 3/4”

Zajišťuje vyšší produktivitu a vyšší kvalitu

Lopatky směšovače
 • Ačkoliv lopatky směšovače z litiny Ni-Hard odolávají otěru, jsou křehké a náchylné k prasknutí.
 • Lopatky směšovače vyrobené společností Castolin Eutectic z naší desky z komplexního karbidu chromu nabízejí o 200 % lepší trvanlivost než Ni-Hard.
 • Překrytí hran a dalších oblasti s vysokým opotřebením slitinou karbidu wolframu zajišťuje jedinečnou ochranu proti opotřebení

Vypadá to povědomě?

Šneky: poškození závitů a hřídelí

Přepravní šneky jsou široce uznávány jako jeden z nejvíce efektivních systémů pro manipulaci s materiálem. Kromě přepravy tuhých, polotuhých, mokrých a lepivých materiálů se také používají ve výrobních procesech při sušení, chlazení a míchání. Tyto procesy způsobují nadměrné opotřebení závitů šroubu/šneku a hřídelí. Výpadek zařízení způsobuje ztrátu produktivity a drahé opravy nebo nutnost výměny náhradních dílů.

Pokročilé technologie pro opotřebení, erozi a korozi

 

Chráněné dopravní zařízení šetří váš čas a peníze

• Naši odborníci opravují a chrání šrouby a šneky k zajištění jejich delší životnosti
• Prostřednictvím termického potahování, speciálních tvrdokovových slitin nebo desek CDP®
• Více různých potahů bylo využito pro nejlepší řešení kombinací opotřebení
• Práce prováděná v našich plně vybavených servisních dílnách nebo na místě

Zeptejte se odborníka

Objevte další průmyslová odvětví

Sdílejte naše know-how v oblasti sváření, pájení a povlakování
Brožury
Eutalloy®-Eutalloy® SF
CoatingEnglish
Eutalloy®-Eutalloy® SF

Powder Spray Fusing

SuperJet-S- Kits
CoatingEnglish
SuperJet-S- Kits

Modular delivery system to spray-fuse Eutalloy® powders

CastoDyn DS 8000 Kits
CoatingEnglish
CastoDyn DS 8000 Kits

A user friendly, advanced industrial thermal spray coating system