Ultimium 8811

Pałeczka kompozytowa zawierająca dużą ilość węglików do optymalnego zabezpieczenia przed ścieraniem

Zastosowanie na niskostopowych,
stalach nierdzewnych oraz żeliwie przy użyciu płomienia z palnika zasilanego
mieszanką O2/AC, metodą TIG lub procesu Eutalloy. Wyjątkowa postać warstwy i
położenie węglików w osnowie przy braku wymieszania z materiałem rodzimym
daje skuteczną odporność na zużycie. Wykonanie warstwy powoduje minimalne
odkształcenia elementów.

Dane techniczne: 
Temperatura nalutowywania1100°C
Twardoś osnowy HV30=370