TeroCote E 7622

Pałeczka składająca się z rdzenia w postaci drutu litego na bazie Fe pokrytego elastyczną otuliną.

Pałeczka składająca się z rdzenia w postaci drutu litego na bazie Fe pokrytego
elastyczną otuliną składającą się z mieszaniny węglików i metalicznego proszku
ze stopu na bazie Ni. Zagęszczona ultra-twardymi węglikami osadzonymi w mocnej
osnowie warstwa zabezpieczająca skuteczne chroni powierzchnię elementu
przed ścieraniem i erozją powodowanych przez różnego rodzaju materiały. Skład
osnowy absorbuje naciski i uderzenia oraz daje odporność na korozję, nieregularny
kształt węglików znacząco utrudnia ich przemieszczanie w osnowie.

Dane techniczne: 
Temperatura nalutowywania1150°C
Twardoś osnowy HV30=400