TeroCote E 7620

Kompozytowa pałeczka na bazie Ni

E7620 jest bardzo skutecznym materiałem do zabezpieczenia elementów
przed zużyciem w postaci kompozytowej pałeczki składającej się z rdzenia w
postaci drutu litego na bazie Ni pokrytego elastyczną otuliną składającą się z
mieszaniny węglików i metalicznego proszku ze stopu na bazie Ni. Zagęszczona
ultra-twardymi węglikami osadzonymi w mocnej osnowie stopu Ni-Cr warstwa
zabezpieczająca skuteczne chroni powierzchnię elementu przed ścieraniem i
erozją powodowanych przez różnego rodzaju materiały. Skład osnowy absorbuje
naciski i uderzenia oraz daje odporność na korozję, nieregularny kształt
węglików znacząco utrudnia ich przemieszczanie w osnowie.

Dane techniczne: 
Temperatura nalutowywania1100°C
Twardoś osnowy HV30=370