TeroCote 7888 T

Kompozytowy drut do wykonywania zabezpieczenia przed zużyciem na elementach maszyn i urządzeń narażonych na uderzenia, ścieranie i erozję.
Dane techniczne: 
Twardość osnowy (HV30)~400
Mikrotwardość węglików (HV1)>2300
Wielkość ziaren 5,0 mm0,2 - 0,7
Wielkość ziaren 6,0 mm5
Wielkość ziaren 8,0 mm1,2
Maks. temperatura pracy (°C)~700
Temperatura lutowania (°C)850-950