TeroCote 7888 SH

Elastyczny kompozytowy drut na bazie Ni

7888SH posiada samotopnikujące działanie na stalach dzięki specjalnemu składowi
otuliny, co daje doskonałe zwilżanie powierzchni elementów. Warstwy wykonane
7888SH posiadają zagęszczone ultra-twarde sferyczne węgliki wolframu osadzone
w mocnej osnowie stopu Ni-Cr. Taka struktura napoiny oferuje optymalne skuteczne
zabezpieczenie przed ścieraniem i erozją powodowanych przez różnego
rodzaju materiały. Skład osnowy absorbuje naciski i uderzenia oraz daje odporność
na korozję, sferyczny kształt węglików znacząco utrudnia ich przemieszczanie w
osnowie oraz podwyższa ich odporność na pękanie.

Dane techniczne: 
Temperatura nalutowywania1100°C
Twardoś osnowy HV30=370