RB 5286

Samotopnikujący stop do lutowania kapilarnego miedzi i jej stopów. Wymienniki ciepła do procesów chłodzenia, instalacje gazowe.

RB 5286 jest stopem lutowniczym Cu P Ag zawierającym 5% Ag, przeznaczonym do łączenia Cu i jej stopów. Dodatek Ag zwiększa płynność lutu i polepsza penetrację złącza przez stopiony lut. Pozwala uzyskać złącza wodo- i gazoszczelne.

Forma lutu: Pałeczka bez otuliny topnika

Kolor spoin: miedziany (po oczyszczeniu)


Zastosowanie
Do lutowania złączy z miedzi i jej stopów, w tym brązu i mosiądzu – do lutowania kapilarnego złączy ściśle dopasowanych i lutospawania złączy o większej szczelinie lutowniczej. W przypadku lutowania stopów miedzi należy zastosować topniki np.: 181 Atmosi
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra5%
Temperatura solidusu650°C
Temperatura likwidusu810°C
Wytrzymałość na rozciąganie650 MPa