Palniki CastoFuse

Palnik acetylenowo-tlenowy do przetapiania proszków Eutalloy® RW, z wstępnym nagrzaniem i przetopieniem warstwy natryskowej

Korzyści wynikające z miejscowego nagrzewania palnikiem CastoFuse zamiast nagrzewania w piecu są oczywiste. Miejscowe nagrzewanie

i przetopienie zapobiega rozchodzeniu się ciepła wewnątrz natryskiwanego elementu oraz emisji ciepła do otoczenia i nagrzewaniu ścian pieca. Palnik CastoFuse dostarcza ciepło tam, gdzie jest wymagane. Ponadto wymaga tylko niewielkiej inwestycji.

Prosty w użyciu

Do obsługi palnika CastoFuse nie potrzeba specjalnych umiejętności. Jedyny nastawny regulator to zawór służący do ustawienia natężenia przepływu acetylenu, pozostałe regulatory są prostymi przełącznikami stanu włączony/wyłączony. Unikalna dźwignia odcinania gazu umożliwia ponowne uruchomienie palnika bez konieczności dotykania innego regulatora. Wszystkie części składowe palnika są łatwo dostępne w celu konserwacji.

Dane techniczne

W zestawie palnika CastoFuse znajduje się rękojeść i trzy lance 20, 30 i 40. Lance zapewniają dobór różnej mocy płomienia, co umożliwia nagrzewanie natryskiwanych elementów o różnej masie lub grubości i utrzymywanie w temperaturze potrzebnej do przetopienia warstwy.