MeCaWear© A5HT

Kompozyt do zebezpieczeń w wysokich temperaturach z Kevlarem®

MeCaWear© A5HT z włóknem Kevlar to wysokowydajna, dwuskładnikowa powłoka polimerowa o wysokiej zawartości tlenku glinu i węglika krzemu w systemie żywicy i utwardzacza, które po wejściu w reakcję zapewniają znakomitą ochronę
powierzchni przed zużyciem. MeCaWear© A5HT zawiera cztery podstawowe składniki: wysokowydajny polimer, cząsteczki węglika krzemu, cząsteczki tlenku glinu oraz włókna Kevlar. MeCaWear© A5HT został stworzony dla zapewnienia wszechstronności zastosowania, bez specjalnych narzędzi i dodatkowego podgrzewania. Ponadto nadaje się do zastosowania na nowych i zużytych częściach. Może być nakładany na nieregularne kształty jako podkładka ścieralna.


Zastosowanie
  • Kolana rur
  • Rury do odprowadzania popiołu
  • Pompy szlamowe
  • Przenośniki śrubowe
  • Rozdrabniacze