MeCaCorr© 710

Zabezpieczenie antykorozyjne w przemyśle

MeCaCorr© 710 to płynna powłoka ceramiczno-polimerowa. Osnowa polimerowa kompozytu została zaprojektowana tak, aby uzyskać wytrzymałość na zużycie i odporność chemiczną przy ciągłym zanurzaniu do temperatury 65 °C (150 °F). Powłoka zapewnia znakomitą ochronę przeciw korozji oraz działaniu substancji chemicznych, pozwalając na jego zastosowanie w różnorodnych środowiskach, w tym z substancjami żrącymi i kwaśnymi.Ta 100% stała, technologia powłoki o zerowej zawartości
lotnych związków organicznych, bez rozpuszczalników zapewnia szybki powrót do eksploatacji i doskonałą żywotność. MeCaCorr© 710 jest przeznaczony do wszechstronnego zastosowania; może być nakładany pędzlem, systemem
natryskowym MeCaSpray 2:1 lub podgrzewanym systemem natrysku wieloskładnikowego w proporcji 2:1, co zapewnia maksymalną uniwersalność.


Zastosowanie
 • Wymienniki ciepła
 • Obudowa pompy
 • Rurociągi
 • Zbiornik wody
 • Dno sitowe
 • Zbiorniki magazynujące
 • Turbiny
 • Woda ściekowa
 • Kanały betonowe
 • Woda morska
 • Substancje chemiczne
 • Węglowodór