EuTronic® Arc 595

Stop Fe-Cr-B-Si-Mn

Stop charakteryzujący się wyjątkowo wysok przyczepnością do podłoża, nie wymagający warstwy podkładowej. Bardzo wysoka twardość, wzrastająca nieco podczas eksploatacji. Nadaje się do pracy w temperaturach do 925°C


Zastosowanie
Wykonywanie powłok odpornych na suchą i mokrą erozję powodowaną przez szlamy, pyły, gazy spalinowe, korozję zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym, również w wysokich temperaturach. Płyty "Füllera" chłodników klinkieru, ekrany kotłów, elementy wymienników ciepła w kotłach opalanych węglem, łopatki wentylatorów, cyklony, pyłoprzewody, inne elementy narażone na erozję w wysokiej temperaturze.
Dane techniczne: 
Twardość:~965 HV0.3