EuTroLoy 16221

Doskonałe łączenie z żeliwem szarym i sferoidalnym oraz ze stalą.

Dobra wytrzymałość adhezyjna i odporność korozyjna. Typowe zastosowanie m.in. do noży kształtowych z żeliwa szarego, form szklarskich z żeliwa i brązu, części zaworów i zaworów suwakowych, tłoczników, napawanie powłok antykorozyjnych na elementach żeliwnych. Warstwa podkładowa na żeliwie szarym i sferoidalnym.

Właściwości i zalety

  • Doskonała odporność na temperaturę i szok termiczny
  • Doskonale nadaje się do użycia z roztopionym szkłem
Dane techniczne: 
Twardość:~30 HRC