EuTroLoy 16006

Stop Co-Cr-W-Ni-Fe (Stelit 6). Bardzo dobra odporność na tarcie metal-metal, niepodatny na zużycie adhezyjne.

Proszek metaliczny EuTroLoy 16006 został opracowany specjalnie według standardów metalurgicznych i fizycznych dla proszków do napawania plazmowego proszkowego PTA.

Właściwości stopu w połączeniu ze stabilnością i wydajnością procesu zapewniają uzyskanie napoin o stałej, wysokiej jakości, minimalne wymieszanie z materiałem rodzimym i wysokie tempo napawania.

  • Wysoka odporność na erozję wywołaną przez media płynne.
  • Wysoka odporność na kawitację. Dobra odporność na naprężenia udarowe.
  • EuTroLoy 16006 jest proszkiem stopowym. Jest wytwarzany w procesie rozpylania gazem, który powoduje uzyskanie cząstek o kulistym kształcie i najwyższej czystości, a przede wszystkim o niskiej zawartości tlenu.
  • Kulisty kształt cząstek i zakres ziarnistości gwarantuje stabilny przepływ proszku przez urządzenie plazmowe.

Zastosowanie
  • Gniazda, osłony i stożki zaworów do pary, oleju, substancji chemicznych i wody morskiej.
  • Zawory silników wysokoprężnych.
  • Maszyny do przetwórstwa warzyw.
  • Śruby wytłaczarek itp.
  • Warstwa podkładowa pod proszek EuTroLoy 16019 16001.
Dane techniczne: 
Twardość:~40 HRC