EutecTrode® XHD 6715

Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem i do regeneracji części np. łopatek wentylatorów,zamknięć wielkich pieców, lejów przesypowych.

  • Maksymalna odporność na ścieranie w temp. do 650°C
  • Doskonała odporność na połączone zjawiska ścierania, erozji i nacisku
  • Optymalne właściwości uzyskane już po ułożeniu jednej warstwy
  • Bardzo dobry uzysk (~230%)
  • Stopiwo bezżużlowe
  • Minimalne wymieszanie z materiałem rodzimym
  • Występowanie mikropęknięć w napoinie jest porządanym efektem uwalniania się naprężeń pospawalniczych
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa ~67 HRC