EutecTrode® XHD 6710

Elektroda przeznaczona do ręcznego napawania powłok zabezpieczających przed zużyciem, używana np. do zabezpieczania czerpaków, zgarniaków, korpusów i wirników pomp do pogłębiania.

  • Doskonała odporność na połączone zjawiska ścierania, erozji i nacisku
  • Optymalne właściwości uzyskane już po ułożeniu jednej warstwy
  • Bardzo dobry uzysk (~215%)
  • Stopiwo bezżużlowe
  • Minimalne wymieszanie z materiałem rodzimym
  • Występowanie mikropęknięć w napoinie jest porządanym efektem uwalniania się naprężeń pospawalniczych
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa: ~65 HRC