EutecTrode® XHD 646

Wysokowydajna elektroda otulona o stopinie odpornej na udar, przeznaczona na odbudowę zużytych części ze stali, również manganowej do 14%. Doskonała na warstwy buforowe na stalach narzędziowych.

Właściwości i zalety

  • Doskonała spawalność
  • Stopiwo utwardzane po zgniocie
  • Stopiwo odporne na gorące pękanie
  • Możliwość napawania wielowarstwowego
  • Wysoki uzysk elektrody 150%
  • Łatwo usuwalny żużel
  • Gładkie lico napoin
  • Stopiwo łatwo obrabialne narzędziami z węglika wolframu
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa (po napawaniu) 180HV30
Twardość napoiny (po zgniocie) 410HV30
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 650MPa
Wydłużenie A5 ~30%
Żarowytrzymałość do 900°C