EutecTrode® 6825

Elektroda przeznaczona do ręcznego spawania połączeniowego stopów niklu, stali nierdzewnych typu Duplex, austenitycznych, połączeń stali węglowych.

Właściwości i zalety

  • Doskonała odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe, korozję wżerową, szczelinową i międzykrystaliczną w mediach takich jak kwas solny, siarkowy, fosforowy, woda morska, wodorotlenek sodu i solanka chłodnicza
  • Możliwość spawania w różnych pozycjach
  • Zakres temperatur pracy od -196°C do 950°C
  • Dopuszczenie TÜV
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ~650 MPa
Wydłużenie A5 40%
Żarowytrzymałość do 1100°C