EutecTrode® 6666

Elektroda o dwuwarstwowej otulinie do spawania stali konstrukcyjnych. Zastosowanie m.in. do korpusów maszyn, podpór, rurociągów wysokociśnieniowych, kołnierzy.

  • Wprowadzenie niewielkiej ilości ciepła do spawanego elementu
  • Wysoka odporność na naprężenia udarowe w temp. poniżej 0°C
  • Doskonała spawalność prądem AC lub DC
  • Lepsza jakość układanych ściegów dla zwiększenia bezpieczeństwa złącza
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ~650 MPa
Wydłużenie A5 ~24%