EutecTrode® 27

Elektroda otulona przeznaczona do spawania żeliwa na zimno.

Właściwości i zalety

  • Idealna do napraw odlewów żeliwnych (kolor napoiny podobny do koloru żeliwa. Napoina koroduje powierzchniowo tak jak reszta odlewu)
  • Nadaje się do przeprowadzenia napraw tłoczników żeliwnych bez stosowania warstw buforowych
  • Równomierne lico spoiny z drobnymi łuskami
  • Brak pęknięć w napoinie
  • Stopiwo można azotować
Dane techniczne: 
Twardość (po spawaniu) 54HRC
Wyżarzanie zmiękczające (2 godziny-750°C) 220HB
Hartowanie (800-850°C/olej, woda) 58HRC
Hartowanie i odpuszczanie w 180°C 55HRC