EutecTrode® 2-44

Elektroda do spawania zanieczyszczonego żeliwa wprowadzająca niewielką ilość ciepła do spawanego elementu.

Właściwości i zalety

  • Opóźnione grubokroplowe przenoszenie metalu w łuku spawalniczym, bez rozprysku
  • Doskonałe wiązanie
  • Zwarta, jednorodna spoina bez porowatości
  • Łatwo usuwalny żużel
  • Spoina łatwo obrabialna nawet za pomocą ręcznego pilnika
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm250-300 MPa
Twardość stopiwa165-200 HV30