EnDOtec® DO*80

Drut proszkowy dający stopiwo żarowytrzymałe, odporne na korozję, ścieranie, kawitację i tarcie metal-metal.

Właściwości i zalety

  • Napoina utwardzana po zgniocie
  • Stałe własności mechaniczne w podwyższonych temperaturach
  • Stopiwo zalecane do wykonywania warstw podkładowych
  • Doskonała stabilność łuku (zwłaszcza łuku pulsującego) zapewnia bardzo dobrą jakość spoin bez zbędnego rozprysku
  • Możliwe spawanie we wszystkich pozycjach
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa ~330 HV30
Twardość (po zgniocie) ~450 HV30