EnDOtec® DO*48

Drut proszkowy przeznaczony do wykonywania napoin odpornych na intensywne ścieranie lub erozję w połączeniu z umiarkowanym naciskiem i udarem (węgliki wolframu w osnowie żelaza).

Właściwości i zalety

  • Duże zagęszczenie i regularny rozkład faz węglików w osnowie martenzytycznej
  • Napoina bezżużlowa
  • Zaleca się stosować do napawania pras do wyciskania, ślimaków przenośników, mieszalników, zgarniaków, pomp szlamowych
Dane techniczne: 
Twardość stopiwa (jedna warstwa) 63 HRC
Twardość napoiny (dwie warstwy) 66 HRC