EnDOtec® DO*390N

Drut proszkowy o wyjątkowej nano-strukturze przeznaczony do napawania na częściach ze stali węglowej, nierdzewnej i na częściach staliwnych. Powłoki odporne na zużycie, ścieranie i erozję połączoną z umiarkowanym udarem.

Właściwości i zalety

  • Stopiwo bezżużlowe, zawiera jednolicie rozmieszczone w osnowie żelaza węgliki boru
  • Specjalna nanostruktura stopiwa gwarantuje wyjątkową odporność na zużycie ścierne typu metal-metal oraz metal-minerał i umiarkowaną odporność na udar
  • Stałe własności mechaniczne stop utrzymuje do temperatury 750°C, jest lekko magnetyczny
  • Można stosować przy użyciu klasycznych źródeł prądu spawania o charakterystyce stałonapięciowej
Dane techniczne: 
Twardość (jedna warstwa) 66-68 HRC
Twardość (dwie warstwy) 67-71 HRC