EnDOtec® DO*327

Drut proszkowy przeznaczony do napawania wielowarstwowego, bez pęknięć, powierzchni narażonych na złożone zjawiska ścierania, udaru połączonego z dużymi obciążeniami.

Właściwości i zalety

  • Stopiwo bezżużlowe bogate w rozproszone węgliki niobu oraz twarde fazy CrMo upakowane w matrycy martenzytycznej
  • Dobra odporność na zgniot, erozję i ścieranie
  • Doskomale nadaje się na napoiny wielościegowe
  • Stopiwo odporne na pękanie
  • Możliwe spawanie w pozycjach przymusowych
  • Gładkie lico spoiny, niewielka ilość odprysków
  • Dobra spawalność dla szerokich zakresów prądu
Dane techniczne: 
Twardość po spawaniu:~58 HRC