EnDOtec® DO*11

Bezżużlowy drut spawalniczy z rdzeniem proszkowym z węglikami wolframu.

Właściwości i zalety

  • Osnowa odporna na korozję
  • Możliwość wykonywania grubych napoin wielowarstwowych bez zażużlenia
  • Napoiny wolne od pęknięć
  • Stopiwo może pracować w wysokich temperaturach w atmosferze korozyjnej zapewniając wyjątkową odporność na ścieranie i erozję
  • Możliwe spawanie w pozycjach przymusowych
Dane techniczne: 
Twardość osnowy 55 HRC
Twardość węglików 2400HV0.3