CastoMag 45554

Drut elektrodowy lity - stop CrNiMn - do spawania w osłonie gazu ochronnego trudnospawalnych stali i grubych elementów stalowych.

Właściwości i zalety

  • Bardzo dobra odporność na szok termiczny i utlenianie w temperaturze pracy do 600°C
  • Warstwa utwardzalna przez zgniot
  • Doskonała odporność na pękanie
  • Stopiwo idealne na warstwy buforowe
  • Doskonała spawalność
  • Brak odprysków
Dane techniczne: 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ~500 MPa
Granica plastyczności Re ~350MPa
Wydłużenie A5 ~25%