Alutin 51L

Stop lutowniczy do lutowania miękkiego aluminium z innymi metalami.

Dobór składników stopowych pozwala na łączenie aluminium i jego stopów z miedzią i jej stopami oraz stalą w procesie lutowania miękkiego, dzięki czemu uzyskujemy szczelne złącza, bez wad i nieciągłości. Z uwagi na niską wytrzymałość stopu lutowniczego należy zachować małą szczelinę lutowniczą (0,1-0,2mm) oraz zaprojektować minimalną długość złącza pozwalającą spełnić kryterium jego wytrzymałości podczas eksploatacji.
Zastosowanie zalecanych do lutowania miękkeigo topników Castolin np.: Alutin 51L zapewnia optymalne przygotowanie powierzchni elementów w złączu celem uzyskania właściwego zwilżania oraz dyfuzji stopionego lutu do łączonego materiału.


Zastosowanie
  • Przemysł elektrotechniczny: styki przewodów, łaczenie przewodów
  • Przemysł maszynowy: połączenia elementów części urządzeń
Dane techniczne: 
Temperatura solidusu160°C
Temperatura likwidusu240°C
Wytrzymałość na rozciąganie40-50 Mpa