190 NHR

Topnik do lutowania aluminium i jego stopów (zawierających Mg i Si<1%).

Składniki topnika pozwalają łączyć aluminium i jego stopy o zawartości Mg i Si < 1% z sobą, jak również z miedzią i stalą nierdzewną lutem Castolin 190. Pozostałości topnika są niekorozyjne i mogą pozostać w złączu po lutowaniu.

Dane techniczne: 
Zakres temperatur działania560-590°C
Norma DIN 8511 F-LH2