181 F

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki w otulinie topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.

Dobór składnikow i ich zawartości w stopie zapewnia wysoką wytrzymałość oraz plastyczność lutowiny co daje duży margines bezpiecznej pracy w czasie eksploatacji złącza. Stop bardzo dobrze sprawdza się do wykonywania złączy narażonych na uderzenia, drgania i wibracje podczas pracy. Zastosowany do otulenia pałeczki topnik gwarantuje zwilżanie powierzchni w złączu poprzez stopiony lut w przypadku lutowania stali, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów oraz metali twardych (węgliki wolframu, diament techniczny). Pozostałości topnika są korozyjne i po lutowaniu należy je usunąć.

Rodzaje stopów:

181: Bez otuliny.

181 F: W otulinie topnika.


Zastosowanie
  • Do naprawy części maszyn wykonanych ze stali
  • Naprawa i wykonywanie narzędzi z twardymi metalami (węgliki wolframu, diament techniczny)
  • Przewody, styki i złączki elektryczne
  • Sprzęt oświetleniowy, instrumenty muzyczne
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra20%
Temperatura solidusu690°C
Temperatura likwidusu815°C
Wytrzymałość na rozciąganie400-460 MPa