181

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® w postaci pałeczki bez otuliny topnika zawierający srebro do złączy kapilarnych o dużej szczelinie lutowniczej.

Dobór składnikow i ich zawartości w stopie zapewnia wysoką wytrzymałość oraz plastyczność lutowiny co daje duży margines bezpiecznej pracy w czasie eksploatacji złącza. Stop bardzo dobrze sprawdza się do wykonywania złączy narażonych na uderzenia, drgania i wibracje podczas pracy. Aby uzyskać optymalne własności złącza należy zastosować zalecane topniki do lutu 181 tzn. 181Atmosin, 181PF Atmosin lub GreenFlux 181Atmosin, GreenFlux 181PF Atmosin.

Rodzaje stopów:

181: Bez otuliny.

181 F: W otulinie topnika.


Zastosowanie
  • Do naprawy części maszyn wykonanych ze stali
  • Naprawa i wykonywanie narzędzi z twardymi metalami (węgliki wolframu, diament techniczny)
  • Przewody, styki i złączki elektryczne
  • Sprzęt oświetleniowy, instrumenty muzyczne
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra20%
Temperatura solidusu690°C
Temperatura likwidusu815°C
Wytrzymałość na rozciąganie400-460 MPa