1800 PA

Pasta lutownicza Cadfree® z dużą zawartością srebra.

Jest kompleksowym produktem zawierającym w swoim składzie w odpowiednich proporcjach topnik oraz stop lutowniczy w postaci proszku, połączone odpowiednim lepiszczem tworząc przez to jednorodną po wymieszaniu pastę. Taka forma produktu daje optymalne warunki lutowania dla wybranych złączy.

Właściwości i zalety

  • Zautomatyzowane podawanie
  • Doskonałe zwilżanie
  • Doskonale nadaje się do zautomatyzowania procesu
  • Doskonała odporność korozyjna
  • Łatwe usuwanie pozostałości topnika
  • Spokojne topienie
  • Rozpuszczalny w wodzie dla łatwiejszego usuwania
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra57%
Temperatura solidusu620°C
Temperatura likwidusu660°C
Wytrzymałość na rozciąganie350-430 MPa
Proszek< 70 μm