1800

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® z dużą zawartością srebra w postaci pałeczki bez otuliny topnika do połączeń materiałów różnoimiennych o maksymalnym marginesie bezpieczeństwa ich prawidłowego połączenia.

Właściwości i zalety

 • Bardzo dobra płynność lutu po stopieniu
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Bardzo dobra odporność na korozję
 • Kolor lutowiny zbliżony do koloru stali nierdzewnej
 • Bezpieczny w kontakcie z żywnością
 • Niska temperatura lutowania

Zastosowanie
 • Przemysł spożywczy: urządzenia i zbiorniki do przetwórstwa żywności, napojów, instalacje wodne, chłodnie
 • Przemysł energetyczny / elektryczny: łączniki, wirniki, generatory, transformatory, bezpieczniki
 • Przemysł medyczny: narzędzia chirurgiczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia itp.
 • Przemysł HVAC: pompy ciepła, klimatyzatory, chłodziarki, wymienniki, zawory
 • Inne: instalacje chłodnicze, CO, gazowe, elementy zegarków, sprzęt oświetleniowy, instrumenty muzyczne
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra57%
Temperatura solidusu625°C
Temperatura likwidusu660°C
Wytrzymałość na rozciąganie400-500 MPa