18

Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczki bez otuliny topnika do lutowospawania i lutowania złączy ze stali i stali ocynkowanej, miedzi i jej stopów.

Stop lutowniczy może być stosowany zarówno do łączenia nowych elementów, jak również i naprawy oraz regeneracji uszkodzonych. Dodatek srebra w stopie pozwala na szeroki zakres zastosowań do mosiądzów i brązów oraz ich połączeń, a także do łączenia różnoimiennych stopów miedzi ze stopami na bazie Fe. Stop lutowniczy zapewnia maksymalną wytrzymałość i płynność. Specjalne dodatki stopowe eliminują utleniane cynku i dymienie. Lut topiąc się płynnie wnika w szczelinę tworząc złącza o dużej wytrzymałości między materiałami różnoimiennymi, np. mosiądzem/brązem i stopami na bazie Fe.

Castolin 18: Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczek bez otuliny topnika.

Castolin 18 F: Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczek w otulinie topnika.

Castolin 18 XFC: Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczek w elastycznej otulinie topnika.

Castolin 18 MF: Stop Cu-Zn-Ag w postaci pałeczek o minimalnej zawartości topnika na pałeczce.


Zastosowanie
  • lutospawanie instalacji z rur ocynkowanych
  • wykonywanie konstrukcji stalowych wymagających dużej wytrzymałości
  • regeneracja i naprawa starych elementów wykonanych ze stali, staliwa oraz miedzi i jej stopów
  • połączenia lutowane lub lutospawane różnoimienne ze stali, staliwa, miedzi i jej stopów
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra1,0%
Temperatura solidusu870°C
Temperatura likwidusu895°C
Wytrzymałość na rozciąganie520-540 MPa