1666 XFC®

Stop lutowniczy bezkadmowy Cadfree® o wysokiej zawartości srebra w elastycznej otulinie topnika do połączeń kapilarnych materiałów różnoimiennych.

Dobór składników stopowych oraz ich zawartość w połączeniu z topnikiem pokrywającym stop lutowniczy gwarantuje doskonałą płynność stopu po stopieniu oraz zwilżanie wskazanych materiałów podczas lutowania. Dzięki temu stop lutowniczy wypełnia szczelinę lutowniczą bez żadnych wad oraz nieciągłości. Wyselekcjonowane składniki oraz ich proporcje w otulinie topnika pozwalają na doskonałą widoczność stopionego lutu przy braku rozbłysków i zadymienia podczas procesu oczyszczania z tlenku powierzchni łączonych elementów w złączu.

Doskonałe rozpływanie lutu w złączu, wprowadzenie niewielkiej ilości ciepła do łączonych elementów, elastyczna otulina topnika i bardzo dobre własności mechaniczne oraz dobra widzialność jeziorka ciekłego metalu czynią ten stop lutowniczy wyjątkowym. Zalecany do łączenia stopów na bazie Fe, stali nierdzewnej, stopów Cu i Ni. Jest szczególnie odpowiedni do naprawy lub wykonywania przewodów i złączy w przemyśle spożywczym.


Zastosowanie
Między innymi do urządzeń do przetwórstwa żywności, przewodów, rur i armatury, wymienników ciepła.
Dane techniczne: 
Zawartość wagowa srebra45%
Temperatura solidusu660°C
Temperatura likwidusu700°C
Wytrzymałość na rozciąganie390-490 MPa